Μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για τους μύλους Σουλίου

Λόγω άδειας και απεργίας (!!!)

Μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”» του Δήμου Σουλίου , με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 95342 για την Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 11:00 π.μ,.

Ο λόγος σύμφωνα με την σχετική απόφαση, είναι η αδυναμία του προέδρου της επιτροπής και της αναπληρώτριας του να βρίσκονται στην υπηρεσία σήμερα  για την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 27-01-2020 ενημερωτικό σημείωμα όπου ενημερώνουν την αναθέτουσα αρχή ότι τόσο ο ίδιος βρίσκεται σε κανονική άδεια όσο και η αναπληρώτρια που συμμετέχει στην απεργία αποχή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Ελληνικό δημόσιο….In this article

Join the Conversation