Μείωση μισθωμάτων κατά 40% στο αγρ.21 του Αχέροντα

Μετά απο σχετικά αιτήματα επιχειρηματιών που δραστηροποιούνται στο ποτάμι

Share

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβουλίου κατά την τελευταία συνεδρίαση, αποδέχεται την υπ΄ αριθμ. 10064/2020 αίτηση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Αστικός Συνεταιρισμός με τον διακριτικό τίτλο Acheron Springς με έδρα την Γλυκή του Δήμου Σουλίου και εγκρίνει την μείωση του μισθώματος για την με αριθμό Ρ1 Θέση, στο αγροτεμάχιο 21 της Κοινότητας Γλυκής του Δήμου Σουλίου σε ποσοστό 40% του αρχικού συμφωνηθέντος μισθώματος.

Επίσης με την ίδια απόφαση αποδέχεται την αριθμ. 2287/2020 αίτηση και εγκρίνει την εγκρίνει την μείωση του μισθώματος για την Θέση Κ1 Καντίνα στο αγροτεμάχιο 21 Γλυκής Δήμου Σουλίου σε ποσοστό 40% του αρχικού συμφωνηθέντος μισθώματος.

 

In this article

Join the Conversation