Στην ΟΔΟΚΑΤ ο κόμβος Γλυκής προς Σούλι

Κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου

H  ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000 €, μετά την σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε με την προεδρία του περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη

Το έργο απαντά σε ενα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής, σχετικά με την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών απο το σημείο

Τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε η δ/νση τεχνικών εργων περιφέρειας Ηπείρου, με συνολικό προϋπολογισμό 355.000,00€, CPV: 45233128‐2 «Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους» και 45316000‐5 «Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης»,  NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 230.719,51€ και Η/Μ με προϋπολογισμό 55.280,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπταIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!