Μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο από το φαρμακείο “Μουσελίµης”

Ευχαριστήριο

Ο Δήµος Σουλίου και η Κοινωνία Τριών Τρίτων (Κ 3/3), ευχαριστούν ,το φαρµακείο « Μουσελίµης Ν.,Μουσελίµης
Χ.,ΟΕ» ,για την προσφορά µεγάλης ποσότητας τροφίµων στο Κοινωνικό µας Παντοπωλείο !!!

Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα µε τόσα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα , να υπάρχουν άνθρωποι,επιχειρήσεις,εταιρείες και
φορείς , µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!
Ευχαριστούμε!!

Με εκτίµηση,

Ο Δήµαρχος Σουλίου,
Γιάννης Καραγιάννης

Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3),
Έρικα Ντούµα Σπύρος ΚαραγιάννηςIn this article

Join the Conversation