Νέα μεγάλη προσφορά από την Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση “Griechenlandhilfe” στο κοινωνικό παντοπωλείο

Ευχαριστήριο

Ο Δήμος Σουλίου και η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, ευχαριστούν, την « Griechenlandhilfe» για την προσφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων, προϊόντων υγιεινής και φροντίδας, παιχνιδιών και ρούχων, στο Κοινωνικό μας
Παντοπωλείο!

Η Griechenlandhilfe (Βοήθεια προς την Ελλάδα), είναι μία εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό τη στήριξη της
Ελλάδας με προσφορά φαρμάκων και τροφίμων!

Είναι πολύ σημαντικό σήμερα με τόσα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα , να υπάρχουν άνθρωποι , με ανεπτυγμένο το
αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!

Ευχαριστούμε!

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Σουλίου,
Γιάννης Καραγιάννης

Για την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρικα Ντούμα, Σπύρος Καραγιάννης.In this article

Join the Conversation