Τόπος Αξιών | “Με ακυβέρνητο καράβι μοιάζει ο δήμος. Πολιτικές «παρατυπίες» στον προϋπολογισμό”

Δελτίο τύπου. Απόρριψή του Τεχνικού Προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Με ακυβέρνητο καράβι μοιάζει το 2021 ο Δήμος Σουλίου καθώς οι πολιτικές «παρατυπίες» που διαπίστωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενήργησε στη σύνταξη του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, στο υπ’ αρίθμ.: 13850/5-2-2021 Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που φέρει την υπογραφή της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος, κ. Ειρήνης Βίλλιου -μεταξύ άλλων- αναφέρεται ότι, διαπιστώθηκε η εγγραφή πιστώσεων σε συγκεκριμένους κωδικούς δαπανών, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση έργων τα οποία όμως δεν είναι εγγεγραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σουλίου. Το εν λόγω Τεχνικό Πρόγραμμα εγκρίθηκε μεν, με την υπ’ αρίθμ.: 124/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην όμως δε, με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σουλίου, σήμερα τα συγκεκριμένα έργα δεν μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2021, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

Δυστυχώς για τον σημερινό δήμαρχο και τη δημοτική αρχή, ο τίτλος της πολιτικής προχειρότητας, του πολιτικού ερασιτεχνισμού και της πολιτικής τσαπατσουλιάς είναι ό,τι πιο ανώδυνο πολιτικά μπορεί να χαρακτηρίσει τη νέα αυτή πολιτική γκάφα στην οποία υπέπεσαν.

Ελπίζουμε το αφήγημα της νέας πολιτικής γκάφας της δημοτικής αρχής Καραγιάννη να είναι απλά και μόνο μία γκάφα και να μην υποκρύπτει τυχόν «κατατμήσεις» έργων, τυχόν «απευθείας αναθέσεις» ή τυχόν «κενούς» κωδικούς.

Σήμερα ο δήμαρχος Σουλίου γράφει -δυστυχώς αρνητική- ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος δήμαρχος που διοικεί το Δήμο μας χωρίς να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό!

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά:

  • – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές από το Δήμο μας; Με ό,τι αυτό συνεπάγετε για την τόνωση της τοπικής μας οικονομίας;
  • – Γιατί ο Δήμος Σουλίου δεν έχει μέσα Φεβρουαρίου εγκεκριμένο προϋπολογισμό;
  • – Τί τελικά συμβαίνει και δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

Όπως και να ’χει, ο «προϋπολογισμός» της σημερινής Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου Σουλίου, καθώς όπως έγκαιρα έχουμε δηλώσει είναι πολιτικά πλασματικός, πολιτικά εικονικός και πολιτικά ανειλικρινής.

Γι’ αυτό και οι συνδημότες μας δυστυχώς θα είναι για ακόμη μία χρονιά οι μεγάλοι χαμένοι!In this article

Join the Conversation