Συνάντηση Καραγιάννη με ΚΕΘΕΑ

Δελτίο τύπου

Σήμερα, 12/02/2021, στο δημαρχείο του Δ.Σουλίου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση δικτύωσης και συνεργασίας του δημάρχου κ.Καραγιάννη Ιωάννη, του Αντιδημάρχου Διοίκησης – Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού κ.Δημητρίου Φώτιου, των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Δ.Σουλίου, κα.Αποστολίδου Ιωάννα-Κοινωνική Λειτουργός, κα. Ντάφλου Βασιλική-Ψυχολόγος και των στελεχών της Κινητής Μονάδας ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, κ.Παπαγεωργίου Ναπολέων –Κοινωνιολόγος και κα.Σταύρου Χριστίνα-Κοινωνιολόγος.

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί από το 1983.

Οι δραστηριότητές του αφορούν επίσης τους τομείς πρωτογενούς πρόληψης και εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα τοξικοεξάρτησης και έρευνας.

Βασικός στόχος του δικτύου είναι η θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων, η συμβουλευτική και θεραπευτική στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών, αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας στον τομέα της τοξικοεξάρτησης.

Όλες οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται δωρεάν, προϋποθέτουν οικειοθελή προσέλευση και στηρίζονται σε ψυχοκοινωνικές μεθόδους χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών ή/και υποκατάστατων ουσιών.

Η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος στοχεύει στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και δραστηριοποιείται σε όλο το γεωγραφικό εύρος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα και ομάδες με ζητήματα χρήσης ουσιών (παράνομων και νόμιμων) και άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές (τζόγος, προβληματική χρήση διαδικτύου).

Ακόμη, η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στοχεύει στη δικτύωση και την υλοποίηση δράσεων και συνεργειών με άλλους Φορείς και συλλόγους διαμορφώνοντας ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον για τα άτομα και τις οικογένειές τους.

Βασικοί στόχοι:

Συμβουλευτική υποστήριξη και κινητοποίηση
Διασύνδεση με άλλες μονάδες και θεραπευτικά προγράμματα
Ενημέρωση και εκπαίδευση για ζητήματα εξάρτησης
Πρόληψη και ευαισθητοποίηση
Δικτύωση και συνέργειες με Φορείς και συλλόγους

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο ρόλος των φορέων που συμμετείχαν, και συμφωνήθηκε η μορφή συνεργασίας, η οποία θα υπάρξει από εδώ και στο εξής μέσω ανίχνευσης συμπολιτών μας που χρήζουν πληροφόρησης – βοήθειας από την Κινητή Μονάδα, καθώς και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από κοινού.

Μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του Δ.Σουλίου (Κέντρο Κοινότητας – Βοήθεια Στο Σπίτι)θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας για ανίχνευση και παραπομπές ωφελουμένων προς την Κινητή Μονάδα, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται και απευθείας στην Κινητή Μονάδα Ηπείρου για πληροφορίες και ραντεβού.

Στοιχεία επικοινωνίας Κινητής Μονάδας Ηπείρου:
Φιλικής Εταιρείας 37, Τ.Κ. 45580, Ιωάννινα, Περιοχή Καρδαμίτσια
Τηλέφωνο: 2651037812
e-mail: [email protected]
Facebook: @kinitimonada.ketheaepirou

Στοιχεία επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας Δ.Σουλίου:
Κ.Καραμανλή 179. τ.κ. 46200, Παραμυθιά (εντός δημαρχείου)
Τηλέφωνο : 26663660137 – 2666360138
Email : [email protected]
Facebook : Κέντρο Κοινότητας Σουλίου

Στοιχεία επικοινωνίας Βοήθεια Στο Σπίτι Δ.Σουλίου:
Τηλέφωνο : 2666022982

In this article

Join the Conversation