Παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας ο Ιωάννης Παππάς

Μετά τις ετήσιες κρίσεις

Με από τις τοποθετήσεις διευθυντών, στις ετήσιες κρίσεις της αστυνομίας, παραμένει Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Ηπείρου ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Δούβαλης, ενώ Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας, παραμένει ο Ιωάννης Παππάς, με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!