Υπόμνημα διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

Απο τους προέδρους και κατοίκους του Ζερβοχωρίου, του Προδρομίου, της Χόικας και της Γλυκής

Σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Σουλίου κατατέθηκε από κοινού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των προέδρων και συμβούλων καθώς και κατοίκων των κοινοτήτων Προδρομίου , Ζερβοχωρίου , Χόικας και Γλυκής, υπόμνημα διαμαρτυρίας εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες μας για τις δύο βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και πρόκειται να υλοποιηθούν σε απόσταση αναπνοής από τις οικίες μας, με ότι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται.

Ο κύριος προορισμός του υπομνήματος αποτελεί ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας από τον οποίο
αναμένουμε διευκρινίσεις.

Κοινοποιήσαμε επίσης στον συναρμόδιο υφυπουργό, βουλευτές και αντιπεριφερειάρχη του νομού μας από τους οποίους καλούμε να λάβουν θέση !

ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛ.ΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΑΜΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ κ. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ κ.ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
Ευρισκόμενοι ενώπιον μίας πρωτοφανούς για τα δεδομένα των κοινοτήτων μας δυσάρεστης κατάστασης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα παράπονά μας σχετικά με τη δημιουργία των δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος, 500ΚW εκάστη, με καύση βιομάζας στις περιοχές θέση ΠΟΓΚΑ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΊΟΥ του Δήμου μας της εταιρείας <<ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 5 ΙΚΕ >>( κάμπος Χόικας , παράπλευρα του κεντρικού οδικού δικτύου) και θέση ΤΕΜ612 του Δ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΊΟΥ του Δήμου μας της εταιρείας <<ΣΕΡΊΦΗΣ ΑΡΣΈΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΈΚΚΑΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε. >> ανάμεσα από τη Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου.

Μας θλίβει το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης των δύο αυτών άκρως σημαντικών θεμάτων που αφορούσαν άμεσα τις κοινότητες μας, τις οικογένειές μας και την καθημερινότητά μας και εξετάστηκαν το 2017 και 2016 αντίστοιχα( Απόσπασμα από τα προοίμια της απόφασης του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης για τη μονάδα της Χόικας – 2.3.6 Το αρ. 54910/19 Απριλίου 2016 έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης µε το οποίο διαβιβάστηκε το υποβληθέν παράρτηµα στον ∆. Σουλίου και στο Τµήµα Υδροοικονοµίας /Π.Ε.Θεσπρωτίας προκειµένου να γνωµοδοτήσουν επ’ αυτού. Καθώς επίσης και με το απόσπασμα από τα προοίμια της απόφασης του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης που αφορά τη μονάδα στο Προδρόμι – 2.3.6 Το αρ. 54910/19 Απριλίου 2016 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε το οποίο διαβιβάστηκε το υποβληθέν παράρτηµα στον ∆. Σουλίου και στο Τµήµα Υδροοικονοµίας /Π.Ε.Θεσπρωτίας προκειµένου να γνωµοδοτήσουν επ’ αυτού.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΔΎΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ !!!!) θέματα λοιπόν τα οποία έθιγαν και εξακολουθούν να θίγουν άμεσα όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων που εκπροσωπούμε ως αιρετοί θεματοφύλακες των δικαιωμάτων τους, ουδεμία ενημέρωση λάβαμε, για να διατυπώσουμε τις απόψεις μας, εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας , τις ενστάσεις μας, τις διαμαρτυρίες μας για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, παραγγέλοντας και σχετικές επιστημονικές μελέτες, τόσο για τις επιπτώσεις τις περιβαλλοντικές όσο και για την επίδραση των επενδύσεων στην υγεία των κατοίκων.

Ως εκ τούτου, έστω και εκπρόθεσμα για εσάς, αλλά όχι για εμάς, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία όλων μας για τα συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί να γίνουν μέσα στους οικισμούς μας, δίπλα ακριβώς από τα σπίτια μας (40 μέτρα από οικία της κοινότητας Χόικας και 190 μέτρα από οικία της κοινότητας Ζερβοχωρίου).

Χωρίς να κατέχουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τις πρότυπες αυτές εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας, θα ζητήσουμε άμεσα επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και για την επίδραση της λειτουργίας των μονάδων αυτών στην υγεία των κατοίκων και των οικογενειών τους.

Συναφώς παρακαλούμε για τη διακοπή κάθε είδους εργασίας υλοποίησης των δύο αυτών μονάδων, ωσότου συνεκτιμώντας και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που θα επιμεληθούμε επανεξετάσετε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που απαιτούνται για τέτοιου τύπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε αγροτικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας και σε απόσταση αναπνοής ανάμεσα από τα σπίτια μας , από τις σταυλικές εγκαταστάσεις μας, τους ελαιώνες και αμπελώνες των περιοχών μας. Επίσης παρακαλούμε για τη διερεύνηση και συντρεχούσης περίπτωσης τον καταλογισμό ευθυνών των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων που παρέλειψαν την ενημέρωσή μας, όπως η σχετική ΚΥΑ ορίζει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Περαιτέρω παρακαλούμε για την κοινοποίηση των συμβολαίων των επενδυτών, κατά το μέρος που αναφέρονται στον τύπο της πρώτης ύλης που θα καίνε για να παράγουν ρεύμα καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης των αδειών λειτουργίας αυτών, προκειμένου να διερευνηθεί αν εξετάστηκαν κατά το στάδιο της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης των μονάδων αυτών, τα προαπαιτούμενα του άρθρου 26 ν 4496/8-11-2017/ τεύχος Α αρ φύλλου 170 που ορίζει ότι οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης πρέπει να προέρχονται από αγροτικές, κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων καθώς και οι σταθμοί αυτοί θα πρέπει να ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α151) και να είναι εγκατεστημένες εντός της περιφερειακής ενότητας στις οποίες βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Επίσης παρακαλούμε τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να μας ενημερώσουν άμεσα για την υπηρεσία η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη να ελέγχει τη σύννομη και τεχνικά άρτια λειτουργία των μονάδων αυτών, όπως για παράδειγμα αν όντως θα καίει 2,4 τόνους την ημέρα βιοέλαια ή ενδέχεται να καίει πλέον τούτων ή και αγνώστου προελεύσεως πρώτη ύλη . Οι τιμές των εκπεμπόμενων ρύπων θα βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων τιμών ; Ποιες είναι αυτές οι επιτρεπόμενες τιμές καθώς και ένα παράδειγμα προσομοίωσης όπως λόγου χάρη οι ρύποι αυτοί είναι της τάξης 100 ΙΧ αυτοκινήτων euro 6 μαζί ή ως να πρόκειται για τρία (3) τζάκια που καίνε 24 ώρες το 24ωρο. Τα επίπεδα θορύβου θα ελέγχονται έτσι ώστε να μη ξεπερνούν τα προβλεπόμενα όρια; Για τα συγκεκριμένα προβλεπόμενα όρια θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε όπως και για το επίπεδο του εκπεμπόμενου θορύβου ως προς την έντασή του.

Για τις οσμές από την καύση των ελαίων , πως ορίζεται το επιτρεπόμενο – ανεκτό όριό τους;
Σε περίπτωση που σε έλεγχο, αν, σε σχέση με τα παραπάνω, εντοπισθεί απόκλιση από τα προβλεπόμενα, ποιες είναι οι διαδικασίες και ποιες οι κυρώσεις για τους φορείς του έργου;

Διότι εκτός από την εικαστική αλλοίωση της περιοχής που ούτως ή άλλως θα επιφέρει μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή μας, υπερβάσεις σε ρύπους και ήχο θα επηρεάσουν άμεσα αρνητικά τη μικροκλίμα της περιοχής, θα επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία των περιοίκων και γενικά θα υποβαθμίσει τον τόπο μας.

Εξάλλου, παρακαλούμε επιπλέον, πολύ όπως μας γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους ενώ στην ευρύτερη περιοχή (εντός 30χλμ) υπάρχει Βιομηχανικό Πάρκο πολεοδομημένο και οργανωμένο έτσι ώστε να υποδεχτεί κάθε βιομηχανική/ βιοτεχνική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης , παρόλα αυτά επιτρέψατε την εγκατάσταση αυτών μέσα σε οικισμούς.

Παρακαλούμε επιπλέον όπως μας ενημερώσετε εάν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες που συνήθως χρειάζονται για την έναρξη εργασιών καθώς έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες να εργάζονται νυχθημερόν και υπό καταρρακτώδη βροχή σαν να ‘’διακινδυνεύει’’ η επένδυσή τους, εάν δεν ολοκληρωθεί άμεσα.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν έχουν υποβληθεί και σε ποιο στάδιο βρίσκονται ανάλογες αιτήσεις για εγκατάσταση συναφών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας.

Κατόπιν των παραπάνω προβληματισμών και συλλογισμών μας καταλήγουμε στο γεγονός ότι ίσως η πραγματικότητα απέχει τελικά κατά πολύ από τη θεωρία. Λόγω του ότι η προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των ορίων των κοινοτήτων μας αλλά πρωτίστως της υγείας των συγχωριανών μας είναι αδιαπραγμάτευτη, στο ενδεχόμενο και μόνο οι συγκεκριμένου τύπου βιομηχανικές μονάδες που δεν έχουν δοκιμαστεί και αποτελούν πρόκληση, ειδικά όταν πρόκειται να εγκατασταθούν σε εσφαλμένη κατά την άποψή μας περιοχή, να διαταραχθεί και προσβληθεί η ψυχική και σωματική μας υγεία, να υποβαθμισθεί ποιοτικά η περιοχή που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, τασσόμαστε κατά της λειτουργίας τους καθώς και οποιονδήποτε όμοιων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας στις συγκεκριμένες τοποθεσίες αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία η οποία ενδέχεται να προκαλέσει τα παραπάνω προβλήματα και βρίσκεται εντός ή έστω παραπλεύρως των ορίων των κοινοτήτων μας .

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΚΑΣ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΗΣ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΗΣIn this article

Join the Conversation