Συνεδρίασε η κοινότητα Παραμυθιάς | Τι ειπαν για Λαϊκή, πλατεία Μ. Παραμυθιώτη και αντιπλημμυρικά

Το απογευμα της Πέμπτης

Σήμερα 18/2/2021 ολοκληρώθηκε η τακτική συνεδρίαση της κοινότητας Παραμυθιάς με τα κάτωθι θέματα.

1ο Θέμα: Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς στην Θέση ΟΤΕ.
2ο Θέμα: Αντιπλημμυρική προστασία στην θέση δημοτικού σταδίου 49 Μαρτύρων.
3ο Θέμα: Αποκατάσταση πλατείας Παραμυθιώτη.

1ο Θέμα: Η κοινότητα Παραμυθιάς προτείνει την μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην θέση ΟΤΕ με ταυτόχρονη λειτουργία ως καθημερινός χώρος στάθμευσης αλλά και η δυνατότητα της συνεχείς ροής των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλή Ρίγγα, με αποτέλεσμα να μην διχοτομείτε η πόλη κατά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς .
Η κοινότητα ψήφησε ομόφωνα την πρόταση.

2ο Θέμα: Η κοινότητα προτείνει την άμεση εκτέλεση αντιπλημμυρικού έργου ώστε να αποφευχθεί τυχών ατύχημα.
Η Κοινότητα ψήφησε ομόφωνα την πρόταση.

3ο Θέμα: Η κοινότητα Παραμυθιάς προτείνει την αποκατάσταση του δαπέδου της πλατείας Παραμυθιώτη.
Η κοινότητα ψήφησε ομόφωνα την πρόταση.
In this article

Join the Conversation