Απάντηση δημοτικής αρχής στους κ.κ. Κάτσιο και Γώγο | “Το ψέμα έχει κοντά πόδια”

Δελτίο τύπου

Μετά την υπ. Αριθμ. Πρωτ: 19110/18-02-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου για το οικονομικό έτος 2021 και με αφορμή τα πρόσφατα δελτία τύπου της παράταξης «Τόπος Αξιών» και του κ. Γώγου τα οποία μνημονεύουν «καράβια» και «καπετάνιους», προκύπτει σαφέστατα ότι από μέρος της αντιπολίτευσης υπάρχει μια αδυναμία στη διάδοση ψευδών «ειδήσεων», μια έντονη προσπάθεια παραπληροφόρησης των συνδημοτών μας και μια επαναλαμβανόμενη απόδειξη της αμάθειάς τους.

Φυσικά, τίποτα από τα παραπάνω δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από την έως τώρα τακτική τους, προκύπτει ότι με σκοπό να πλήξουν τη Δημοτική Αρχή, διαδίδουν αναληθή στοιχεία, δημιουργούν εντυπώσεις και χρησιμοποιούν όσα μέσα μπορούν, με αποτέλεσμα να προκαλούν ένα απόλυτα τοξικό κλίμα στην τοπική κοινωνία.

Έτσι, καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις σε φαιδρές ανακοινώσεις που κατατίθενται σε μέσα ευρύτερης απήχησης του κοινού, προκειμένου να αποδείξουμε τα αυτονόητα και αναγκαζόμαστε να «αντικρούσουμε» τα ψεύδη παραθέτοντας τις αλήθειες, προκειμένου οι συμπολίτες μας να έχουν μια σαφή και ειλικρινή εικόνα της λειτουργίας του Δήμου.

Τα στοιχεία (απολύτως ψευδή) που παρατίθενται στη συνέχεια, αντλήθηκαν από τα δύο δελτία τύπου της παράταξης «Τόπος Αξιών» και του κ. Γώγου καθώς και από την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις 15-01-2021 με θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021*.

* Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι το Σχέδιο Προϋπολογισμού ήταν στη διάθεση του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 4 ημέρες πριν την εν λόγω συνεδρίαση, προκειμένου όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό να έχουν γνώση και χρόνο για επεξεργασία των δεδομένων αυτού.

ΨΕΜΑ 1ο (από το δελτίο τύπου της παράταξης «Τόπος Αξιών»)
«…η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενήργησε στη σύνταξη του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Παρατίθεται αυτούσιο για άρση πάσας αμφιβολίας (εδώ), το υπ. αρ. πρωτ. 13580 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικό με την απόφαση 2/2021 του Δ.Σ. Σουλίου για τον Προϋπολογισμό.

Πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε ΜΗ έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος όπως το εξέλαβε ο «Τόπος Αξιών».

ΨΕΜΑ 2ο (από το δελτίο τύπου του κ. Γώγου)
«…οι φωνές μας είχαν ρεαλιστικό αντίκτυπο και ανέγνωσαν τη γραφίδα της αρμόδιας Αρχής ότι ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ο προϋπολογισμός μας…»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (εδώ), ουδέποτε τέθηκε θέμα ΜΗ έγκρισης του Προϋπολογισμού.

Προφανώς, ενώ και τα δύο δελτία τύπου κάνουν αναφορά στο συγκεκριμένο ένα κείμενο, η παράταξη «Τόπος Αξιών» και ο κ. Γώγος αντιλαμβάνονται διαφορετικά πράγματα, τα οποία δε, απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα. Απορίας άξιο!

ΨΕΜΑ 3ο (δηλώσεις του κ. Κάτσιου από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)
«…και εφέτος έχετε 50.000€ για κιγκλιδώματα. Κάθε χρόνο ο Δήμος Σουλίου 50.000€ για κιγκλιδώματα… Φυλακή χτίζετε? Τι είναι αυτά τα 50.000€ που δεν μπορείτε να τα περιορίσετε?»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Σε απάντηση του παραπάνω ισχυρισμού, επισυνάπτεται απόσπασμα από το Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2021 και με τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2020 (σελίδα 28, Σχέδιο Προϋπολογισμού).

ΨΕΜΑ 4ο (δηλώσεις του κ. Κάτσιου από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)
«…Τα 50.000€ για την ξυλεία που παίρνετε έτσι αόριστα και προϋπολογίζετε τι είναι? Τι φτιάχνετε? Σουηδικό χωριό?»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Και πάλι σε απάντηση του παραπάνω ισχυρισμού, επισυνάπτεται απόσπασμα από το Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2021 και με τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2020 (σελίδα 27, Σχέδιο Προϋπολογισμού).

Και πάλι η διαφορά για το έτος 2021 από τις 50.000€ που αναφέρετε, είναι 36.000€!

ΨΕΜΑ 5ο (δηλώσεις του κ. Κάτσιου από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)
«Το ότι αγοράζετε με απευθείας ανάθεση με 10.000€ φόρμες εργασίας για 10 εργατοτεχνίτες που έχουμε… Στη NASA θα τους στείλετε και τους ντύνετε με 1.000€ τον ένα?»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Ακολουθεί ανάλυση για την αποφυγή «παρεξηγήσεων».
Οι υπάλληλοι δικαιούχοι μέσων ατομικής προστασίας όπως προκύπτει από την (Κοινή Υπουργική Απόφαση 43726/2019 – ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019), είναι:

Το συνολικό κόστος της προμήθειας των παραπάνω ειδών, βάσει της επισυναπτόμενης μελέτης (εδώ), ανέρχεται σε 9.827,06€ (με Φ.Π.Α. 24%). Επομένως, όπως προκύπτει με πολύ απλά μαθηματικά, το μέσο κόστος για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ανά εργαζόμενο ανέρχεται σε 151,19€. Απορίας άξιο πως προκύπτει ότι χορηγήθηκαν φόρμες εργασίας σε 10 εργάτες, αξίας 1.000€ έκαστη!

ΨΕΜΑ 6ο (δηλώσεις του κ. Κάτσιου από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)
«…το COVID που επικαλεστήκατε τουλάχιστον 5 φορές στους λόγους σας να πούμε στους συμπολίτες μας σήμερα, να δώσουμε ένα μαθηματικό στοιχείο: τα 200.000€ που χάνουμε από το Λάμποβο σαν έσοδο, έχετε εισπράξει μέχρι τώρα 350.000€ και βάλε, επιχορηγήσεις από τον COVID, τα διπλά χρήματα έχετε εισπράξει…»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τις επιχορηγήσεις (έσοδα) του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID-19 οι οποίες και διατέθηκαν για την κάλυψη αυτών των αναγκών μέσω των αναμορφώσεων/τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού στην Ο.Ε. και στο Δημοτικό Συμβούλιου, σε καμία εκ των οποίων δεν ψηφίσατε υπέρ.

ΨΕΜΑ 7ο (από το δελτίο τύπου του κ. Γώγου)
«Ο προϋπολογισμός του Δήμου για να μπορέσει να εκτελεστεί, πέραν της ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να εγκριθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (και εκεί είχε επιστραφεί με ενστάσεις – παρατηρήσεις)»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Παρατίθεται απόσπασμα από το έγγραφο του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εδώ), όπου δεν αναφέρεται καμία ένσταση και παρατήρηση για το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου, απεναντίας αναγράφεται σαφώς ότι έχει τηρήσει τις οδηγίες σύνταξης (όπως επιτάσσει η υπ. αριθμ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ, βάσει των οποίων και αξιολογήθηκε), και είναι Ισοσκελισμένος.

Η παρατήρηση αφορά οδηγία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι προς το Δήμο Σουλίου.

ΨΕΜΑ 8ο (από το δελτίο τύπου του κ. Γώγου)
«…Η διοίκηση σήμερα, έχει περάσει εξ ολοκλήρου, στον κ. Δήμαρχο. Αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση και κυρίως την άρνηση των Αρχών για έγκριση του προϋπολογισμού και απώλεια εισροής χρηματικών κονδυλίων είναι εκείνος.»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Όπως προκύπτει από τον πίνακα που αντλήθηκε από τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 (εδώ), καμία απώλεια εισροής χρηματικών κονδυλίων δεν αποδεικνύεται, αντίθετα, φαίνεται ξεκάθαρα η λειτουργία του Δήμου σε ότι αφορά τις μεταβολές των εσόδων και των δαπανών, για τον 1ο και 2ο μήνα του 2021.

Πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο:
Έναρξης οικονομικής περιόδου: 1.608.831,45€
Ιανουαρίου 2021: 1.593.321,46€
Φεβρουαρίου 2021: 1.434.750,41€

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και σειρά ακόμη από αναλήθειες και να τις αντικρούσουμε με αντίστοιχη τεκμηρίωση. Δεν χρειάζεται όμως να κουράζουμε παραπάνω, τα συμπεράσματα προκύπτουν εύκολα άλλωστε.

Ως κατακλείδα όμως, ας μνημονεύσουμε μία ακόμη φράση του κ. Κάτσιου από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά με εξαιρετικό ενδιαφέρον:

«…Κύριοι, χάος! Αλλά το χάος όμως θα μπει σε σειρούλα… Δεν θα το αφήσουμε για πολύ χάος! Γιατί εντέλει, ο σκοπός της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης είναι να καταλάβουν οι συμπολίτες….»

Η λογική της τακτοποίησης του χάους με σωρεία από ψεύδη μας ξεπερνάει… Και από όσα προκύπτουν από τα παραπάνω, μάλλον το χάος βρίσκεται στο νου των ιθυνόντων των εν λόγω δημοσιευμάτων και όχι στη διαχείριση του Δήμου. Και ναι, οι συμπολίτες μας έχουν πλέον καταλάβει….

Η Δημοτική Αρχή
In this article

Join the Conversation