Μεγάλη ποσότητα οσπρίων στο κοινωνικό παντοπωλείο από το Χρήστο Παππά “Όσπρια ΒΕΤΟ”

Ευχαριστήριο

Share

Ο Δήµος Σουλίου και η Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, ευχαριστούν , την «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» , όσπρια Πάργας ΒΕΤΟ, Βιοτεχνικό πάρκο Θεσπρωτίας, για την προσφορά µεγάλης ποσότητας οσπρίων, στο Κοινωνικό µας Παντοπωλείο !

Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα µε τόσα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα , να υπάρχουν άνθρωποι, µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!

Ευχαριστούµε!!!

Με εκτίµηση,

Η Δηµοτική Αρχή

Για την Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρικα Ντούµα Σπύρος Καραγιάννης.

In this article

Join the Conversation