Προσφορά µεγάλης ποσότητας ελαιολάδου στο κοινωνικό παντοπωλείο από το “κτήμα Ντούκα”

Ευχαριστήριο

Ο Δήµος Σουλίου και η Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, ευχαριστούν το «ΚΤΗΜΑ ΝΤΟΥΚΑ» για την προσφορά µεγάλης ποσότητας ελαιολάδου, στο Κοινωνικό µας Παντοπωλείο.

Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα µε τόσα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα , να υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις ,φορείς και εταιρειες, µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης

Ευχαριστούµε

Με εκτίµηση,

Η Δηµοτική Αρχή

Για την Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρικα Ντούµα Σπύρος ΚαραγιάννηςIn this article

Join the Conversation