Δ/νση Π/θμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας | Από αύριο οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και Α’ τάξη δημοτικών σχολείων

Μέχρι και 20 Μαρτίου

Η Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και στην πρώτη (Α’) τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι εγγραφές θα γίνουν αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου. Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2021-22, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι η φοίτηση των προνηπίων είναι υποχρεωτική στους τρεις δήμους της Θεσπρωτίας.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικότερα οι γονείς/κηδεμόνες κάνουν την αίτηση μέσα από την ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet. Η Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Πολιτών» και «myschool» και παρέχει κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Τα βήματα της εγγραφής δίνονται αναλυτικά μέσα από την πλατφόρμα.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που απαιτείται να προσκομίσουν με επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα, που είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής καθώς και

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας,
γ) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια,
δ) Βεβαίωση φοίτησης αδελφού/ης σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα (αν υπάρχει),
ε) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ταυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της.

Οι αιτήσεις εγγραφής απευθύνονται μόνο στη σχολική μονάδα που υπάγονται τα παιδιά με βάση τα γεωγραφικά όρια της κατοικίας τους. Οι γονείς/κηδεμόνες θα ειδοποιηθούν για το σχολείο εγγραφής των παιδιών τους από τον/την Διευθυντή/τρια ή Προϊστάμενο/μένη του Σχολείου που υπέβαλαν αίτηση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι την 10η Απριλίου 2021.

Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες να συμβουλευτούν τον Οδηγό χρήσης εφαρμογής.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!