Απολυμάνθηκαν προληπτικά οι παιδικοί σταθμοί Παραμυθιάς και Αχέροντα

Ανακοίνωση

Ύστερα από τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  και της προστασίας της δημόσιας υγείας, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ», σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ πραγματοποίησε σήμερα προληπτικές απολυμάνσεις στους παιδικούς σταθμούς Παραμυθιάς και Αχέροντα.

Ειδικό συνεργείο καθαριότητας με τον απαραίτητο εξοπλισμό πραγματοποίησε σχολαστική απολύμανση σε κάθε σημείο των εσωτερικών, εξωτερικών και προαύλιων χώρων των παιδικών σταθμών, προκειμένου να είναι υγειονομικά ασφαλείς.

Παράλληλα, πραγματοποιείται συνεχής και επισταμένος καθαρισμός στις αίθουσες, τις επιφάνειες και τους χώρους, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου,  έχει εφοδιάσει και εφοδιάζει συνεχώς τους παιδικούς σταθμούς με  όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό ,  προκειμένου να τηρούνται στο ακέραιο τα αυστηρά μέτρα προστασίας.

Ο Πρόεδρος

Νίκος ΑθανασίουIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!