Προσφορά τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο απο την οικογένεια Δονατου Μαργαρίτη

Ευχαριστήριο

Ο Δήµος Σουλίου και η Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 , ευχαριστούν , την οικογένεια του κυρίου Δονάτου Μαργαρίτη, κάτοικο Γαρδικίου ,για την προσφορά τροφίµων στο Κοινωνικό µας Παντοπωλείο!

Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα µε τόσα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα , να υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις ,φορείς και εταιρείες, µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!

Ευχαριστούµε!!!

Με εκτίµηση,

Η Δηµοτική Αρχή Για την Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3

Έρικα Ντούµα – Σπύρος Καραγιάννης.In this article

Join the Conversation