Ποια σχολεία της Θεσπρωτίας παραμένουν κλειστά λογο covid-19

Λίστα

Σύμφωνα με το υπουργείο παιδείας, τα παρακάτω είναι τα τμήμα και σχολεία που δεν λειτουργούν λόγω covid. Σημειώνεται ότι τα λύκεια στις «κόκκινες» περιοχές, οπως η Θεσπρωτία, λειτουργούν με τηλεκπαίδευση

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 11/03/2021
Α – ΑΓΓ – ΠΡ 1 – 2 (Α Τάξη), Α2 (Α Τάξη) από 26/2 έως και 11/3

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 10/03/2021
Τμήμα Ένταξης (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), Υποχρεωτικό Πρωινό 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 25/2 έως και 10/3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 11/03/2021
Ε (Ε Τάξη), Ε ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Ε Τάξη) από 24/2 έως και 9/3 Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ0*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ0*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 26/2 έως και 11/3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 09/03/2021
Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ – Ε (Ε Τάξη), ΓΕΜΑΝΙΚΑ – Ε (Ε Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Ε (Ε Τάξη), Ζ0*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε1 (Ε Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Ε Τάξη), ΤΑΞΗ – Ε (Ε Τάξη), Ζ0*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 24/2 έως και 9/3

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 04/03/2021
Α2 (Α Τάξη) από 19/2 έως και 4/3

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 04/03/2021
Α3 (Α Τάξη), Α3ΓΑΛ (Α Τάξη), Α3ΠΡΟΧ (Α Τάξη) από 19/2 έως και 4/3

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 04/03/2021 (όλο)

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 14/03/2021
Δ (Δ Τάξη), Δ ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη), ΕΔ-Δ-ΓΛΩΣΣΑ (Δ Τάξη), ΕΔ-Δ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Δ (Δ Τάξη) από 1/3 έως και 14/3

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 11/03/2021
Β (Β Τάξη), ΒΞΓΛ (Β Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ0*Β2 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β2 (Β Τάξη), Ζ2*Β1 (Β Τάξη) από 26/2 έως και 11/3

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 09/03/2021
Α2 (Α Τάξη), Α2 ΑΓΓΛ (Α Τάξη), Α2 ΓΕΡΜ (Α Τάξη) από 24/2 έως και 9/3

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 12/03/2021
Γ1 (Γ Τάξη) από 26/2 έως και 12/3In this article

Join the Conversation