Την παράταση της μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα στους πρ. δικαιούχους ΕΚΑΣ ζηταει ο Β. Γιογιακας

Ερώτησή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Να ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση η μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων για όλους τους πρώην δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ. ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους που έπαιρναν το επίδομα δεν εφαρμόζεται η παράταση της απαλλαγής τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, παρά το γεγονός ότι έχει αυτή ψηφιστεί με ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου. Ερωτά δε τον Υπουργό  ποιες ενέργειες θα αναληφθούν ώστε η απαλλαγή να αναφέρεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλους τους πρώην δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ.. Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αναγραφή στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της πλήρους απαλλαγής όλων των πρώην δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη»

Με το Άρθρο Τρίτο του Ν. 4771/2021 (ΦΕΚ 16Α’/1-2-2021) παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2021 η πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση της παροχής σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 92 του Ν. 4387/2016. Χιλιάδες πρώην δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ. διαπιστώνουν ωστόσο ότι  η απαλλαγή τους από την αγορά φαρμάκων δεν αναφέρεται στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με αποτέλεσμα από την 1-1-2021 να αναγκάζονται να καταβάλουν συμμετοχή.

Σε πρόσφατο έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του, τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, την ΗΔΙΚΑ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/2/οικ.4285/15-3-2021) αναφέρεται σχετικά ότι «σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δικαιούται μηδενική συμμετοχή λόγω απώλειας ΕΚΑΣ και δεν εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό τους Φορέα ή στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ)». Εντούτοις η ΗΔΙΚΑ ζητεί από τους πρώην δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ., για τους οποίους δεν αναγράφεται η απαλλαγή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να ζητήσουν και αποστείλουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (ΕΦΚΑ) ότι ο ασφαλισμένος ήταν δικαιούχος του Ε.Κ.Α.Σ.. Από την άλλη, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, είτε δηλώνουν πώς δεν είναι τεχνικώς εφικτό να εκδοθεί η βεβαίωση αυτή, είτε την εκδίδουν μόνο για όσους απώλεσαν την παροχή το 2019.  Κατά συνέπεια, για ένα σημαντικό μέρος των χαμηλοσυνταξιούχων που ελάμβαναν το Ε.Κ.Α.Σ. δεν εφαρμόζεται η παράταση της πλήρους απαλλαγής τους από τη συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων και για το 2021.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει ο ΕΦΚΑ ώστε να αναγραφεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όλους τους πρώην δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ..
In this article

Join the Conversation