Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του επιμελητηρίου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού

Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας  ενημερώνει ότι εχθές Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 έως και 15:30 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο αποτελεί επιστέγασμα των πολυετών προσπαθειών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών υποδομών, που θα μπορούν να προσφέρουν επέκταση των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών προς τα μέλη του με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των μελών επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνει την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης, πληροφόρησης και προβολής των επιχειρήσεων, θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης ώστε τα μέλη του Επιμελητηρίου να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με την υπάρχουσα εφαρμογή Μητρώου και Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Μελών Επιμελητηρίου και με το υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών των επιχειρήσεων με το Επιμελητήριο καθώς και ψηφιακή διαχείριση εγγράφων με διασύνδεση με τα μητρώα του.

Θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης, και θα προβάλλει τις επιχειρήσεις μέσω ψηφιακών σελίδων που θα φιλοξενούνται στον κόμβο, και τις οποίες θα μπορεί να δημιουργήσει κάθε μέλος, μέσω ενός δυναμικού εργαλείου δημιουργίας site (Website Generator). Οι πρώτες 250 ιστοσελίδες μελών θα δημιουργηθούν από την ανάδοχο εταιρεία με σκοπό την προβολή του έργου και των μελών και την παρακίνηση των υπολοίπων μελών να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο πεδίο στοχεύει στην ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας και εξωστρέφειας των μελών-επιχειρήσεων, σε όλους τους εμπορικούς τομείς, τον τουρισμό και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν, και θα αρχίσουν να λειτουργούν εντός του επόμενου τριμήνου, θα χαρακτηρίζονται από την ευκολία στην χρήση και την ευρεία προσβασιμότητα για «όλους» ανεξαιρέτως τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, θα διατίθενται σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά) και θα υποστηρίζονται και από app εφαρμογές και χαρακτηρίζονται καινοτόμες καθώς περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων σε cloud, την αναβάθμιση του portal και άλλων εφαρμογών για την κατάλληλη πλοήγηση και χρήση τους μέσω smartphones / tablets, τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για την αναγκαία στην εποχή μας απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, καθώς και πρόσθετες εφαρμογές ενημέρωσης και διοικητικής τους εξυπηρέτησης.

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης είναι:

  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας
  • Η προσφορά καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών One stop shop
  • Η διεύρυνση της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης αιτημάτων των μελών του Επιμελητηρίου με παράλληλη διατήρηση της άμεσης απόκρισης των υπηρεσιών του
  • Η μείωση της γραφειοκρατίας
In this article

Join the Conversation