Εγκρίθηκε η μελέτη για τo 1ο στάδιο μετατροπής του δήμου Σουλίου σε “έξυπνο δήμο”

Περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές για αύξηση αποδοτικότητας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτικής προστασίας, προστασίας του φυσικού πλούτου και ευπαθών ομάδων καθώς και μείωσης γραφειοκρατίας

Με ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη για την μετατροπή του δήμου Σουλίου σε “έξυπνο δήμο” με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Σουλίου στην ωρίμανση πρότασης και στη σύνταξη του φακέλου της 1ης αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η αίτηση χρηματοδότησης θα έχει ως τίτλο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ και θα αφορά τους ακόλουθους άξονες:

 • Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα συμβάντα στο Δήμο Σουλίου (κατηγορία Πολιτική Προστασία)
 • Εκσυγχρονισμός του Δήμου Σουλίου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σουλίου για την ψηφιακή του ασφάλεια (κατηγορία ενίσχυση διοικητικής ικανότητας)
 • Προστασία ηλικιωμένων από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 (κατηγορία COVID-19)

Με την προμήθεια των τεχνολογιών του «Έξυπνου Δήμου», ο Δήμος θα έχει μεταξύ άλλων τα παρακάτω οφέλη:

 • Θα ενισχύσει το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Σουλίου».
 • Θα ενσωματώνει νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ενταχτεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου ως μηχανισμός ενημέρωσης για έκτακτες ανάγκες.
 • Θα μειωθεί η γραφειοκρατία και το διαχειριστικό κόστος με την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών και η παροχή νέων ψηφιακών μέσων για τη διάδραση Δήμου – Δημότη – Επιχείρησης – Επισκέπτη, ενώ εξυπηρετεί ταχύτερα τον Δημότη με πλήρη διαφάνεια.
 • Προστασία του φυσικού και δασικού πλούτου του Δ. Σουλίου με την προμήθεια έξυπνου εξοπλισμού και την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών προστασίας από πυρκαγιές και άλλα συμβάντα με έμφαση στα σημεία προστασίας, όπως αυτά ορίζονται εδώ:΅
  • Περιαστικό δάσος Παραμυθιάς
  • Περιαστικό δάσος κρυσταλλοπηγής και Καλλιθέας
  • Δάσος Χρυσαυγής και Καρυωτίου
  • Δάσους Σουλίου: Θέση Χάβος – Ασπροχάλικο
  • Δασικό Μονοπάτι “Κούγκι-Μύλοι Σουλίου Αχέροντας”
  • Δάση Γλυκής και Γαρδικίου
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ευπαθών ομάδων με έμφαση στους ηλικιωμένους πολίτες. Στόχος της εφαρμογής του έξυπνου εξοπλισμού και των εφαρμογών άμεσης ειδοποίησης, θα είναι η παρακολούθηση και η άμεση υποστήριξη αυτών καθώς και των ειδικών αναγκών που θα προκύπτουν από την εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών τους.
 • Ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων του Δήμου.
 • Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου του πλήθους/συγκέντρωσης ατόμων, οχημάτων σε σχολεία του Δήμου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου αλλά και επέμβασης σε πραγματικό χρόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών/συμβάντων
 • Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των μέτρων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας (Πολιτική Προστασία κλπ) σε συνέργεια με τις ανωτέρω δράσεις, όπως ύπαρξη μάσκας στα άτομα που εισέρχονται σε κλειστούς χώρους, θερμομέτρηση αυτών κ.α.
 • Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου επικουρικών παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες παραμονής και εκπαίδευσης εσωτερικών χώρων (υγρασία, θερμοκρασία, σωματίδια, φωτισμός, θόρυβος κτλ), καθώς και έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα/περιβάλλοντος σε κομβικά σημεία/περιοχές των πόλεων (συγχρωτισμός, ρύπανση κλπ).
 • Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού
 • Ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με τελικό στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού
 • Επιστημονική τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την παραγωγή ψηφιακών εικονικών δράσεων προβολή, που θα απαρτίζονται από πολιτιστικά αντικείμενα του Δήμου
 • Ανάπτυξη πολυγλωσσικών εφαρμογών, με εικονικές πολιτιστικές διαδρομές στο διαδίκτυο.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της στρατηγικής και της επιλογής εφαρμογών θα είναι συνοπτικά οι εξής:

 1. Η ενίσχυση των δομών της πολίτικης προστασίας του Δήμου
 2. Η ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας και η προσαρμογή του Δήμου στη νέα ψηφιακή εποχή
 3. Η παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες.
 4. Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Η άμεση ενημέρωση και παροχή άμεσης πληροφόρησης, κρίσιμων υπηρεσιών καθώς και των δημοτών και επισκεπτών για έκτακτα ή μη έκτακτα συμβάντα και γεγονότα.
 6. Η μείωση των ετήσιων λειτουργικών εξόδων.
 7. Η επέκταση υφιστάμενων συστημάτων και εφαρμογών του Δήμου.
 8. Η στήριξη ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων) του Δήμου
In this article

Join the Conversation