Μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο απο την “ΚΔ Σακαρέλης ΑΒΕE”

Ευχαριστήριο

Ο Δήμος Σουλίου και η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 , ευχαριστούν , την «ΚΔ ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΒΕΕ» για την προσφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων , στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείο!

Είναι πολύ σημαντικό σήμερα με τόσα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα , να υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις ,φορείς και εταιρείες, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!

Ευχαριστούμε!!!

Με εκτίμηση,

Η Δημοτική Αρχή

Για την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρικα Ντούμα, Σπύρος Καραγιάννης.In this article

Join the Conversation