9 φάκελοι για χρηματοδότηση μεγάλων έργων στο “Αντ. Τρίτσης” από το δήμο Σουλίου

Λίστα

9 φακέλους για διάφορα έργα υποδομών και προμήθειες, θα υποβληθούν από το δήμο Σουλίου στο  για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Τα έργα μεταξύ άλλων αφορούν βελτιώσεις ύδρευσης, διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων, έξυπνων εφαρμογών διαχείρισης, δράσεις πολιτικής προστασίας, δράσεις ηλεκτροκίνησης, συντήρηση, επισκευή και διαμόρφωση ανοιχτών αθλητικών χώρων και προαύλιων σχολείων, καθώς και πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ως εξής:

  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 14573/24-07-2020 πρόσκληση AT01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ. αριθ. πρωτ. 22725/11-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σουλίου».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 14574/24-07-2020 πρόσκληση AT03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ. αριθ. πρωτ. 22723/11-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 18214/24-07-2020 πρόσκληση AT04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων-Δημιουργία Πράσινων Γωνιών Δήμου Σουλίου».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 19576/19-10-2020 πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Ψηφιακές εφαρμογές Δήμου Σουλίου».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 14577/24-07-2020 πρόσκληση AT09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ. αριθ. πρωτ. 22719/11-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Επέκταση δικτύου ακαθάρτων Παραμυθιάς».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 18213/29-09-2020 πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Συντήρηση, επισκευή και διαμόρφωση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Σουλίου».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 14578/24-07-2020 πρόσκληση AT11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ. αριθ. πρωτ. 22718/11-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Σουλίου».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 18215/29-09-2020 πρόσκληση AT12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Ηλεκτροκίνηση στο Δήμο Σουλίου».
  • με την υπ. αριθ. πρωτ. 20003/27-10-2020 πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο πρότασης του Δήμου Σουλίου: «Η συμβολή του Σουλίου στον αγώνα για την επανάσταση του 1821».
In this article

Join the Conversation