Ερώτηση Βελόπουλου προς υπουργό περιβάλλοντος για τις μονάδες ενέργειας με βιομάζα

Τι ρωτάει ο πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης"

ΠΡΟΣ:
Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Eνέργειας, Τoν κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Σφοδρή διαμαρτυρία κατοίκων της Παραμυθιάς, του Προδρομίου, του Ζεβροχωρίου, της Χόικας, της Γλυκής και της Ποταμιάς, της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από βιομάζα εντός των κατοικημένων περιοχών τους»

Κύριοι Υπουργοί,

Σε σχετικό υπόμνημα των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία τους για τη μη ενημέρωση τους και για τη μη συμπερίληψη ενστάσεών τους, σχετικά με την ξαφνική απόφαση της τοπικής Δημόσιας Διοίκησης και των συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ να προβούν, εντός της άνω μείζονος περιοχής, στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας 500MW από βιομάζα. Στις ενστάσεις των κατοίκων τέθηκαν ερωτήματα, που αφορούν στο κατά πόσο λήφθηκαν υπόψιν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τέτοιας Mονάδος, αφού παράγονται βλαβεροί ατμοσφαιρικοί ρύποι με έντονη δυσοσμία, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και για την υγεία των κατοίκων. Επιπλέον, οι δυσμενείς επιπτώσεις αφορούν και στην εικοσιτετράωρη ηχορύπανση, στην υποβάθμιση της αξίας των γύρω από την εν λόγω μονάδα κτημάτων, στην υποβάθμιση των τοπικών αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και τέλος, στην υποβάθμιση του εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής (αγροτουρισμός).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. κ.. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην ως άνω επένδυση, χωρίς να τεθούν σε διαβούλευση από τους επιστημονικούς και οικολογικούς φορείς της οικείας Περιφέρειας οι σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς να έχουν γνωμοδοτήσει αρμοδίως τα τοπικά Συμβούλια των Δήμων και Κοινοτήτων, που έχουν και τον πρώτο λόγο για τα όσα αφορούν στην τοπική κοινωνία?
2. Γνωρίζετε ότι, επειδή η πρώτη ύλη της βιομάζας, η οποία προέρχεται κυρίως από ελαιοκράμβη, εφόσον δεν θα αγοράζεται από ντόπιους καλλιεργητές, αλλά θα εισάγεται από άλλες περιοχές, πέραν των περιβαλλοντικών και τουριστικών επιπτώσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα να απαξιωθεί οικονομικά η τοπική οικονομία?
3. Γνωρίζετε ότι, η ως άνω Μονάδα παραγωγής βιομάζας, που θα καταλαμβάνει εκατοντάδες στρέμματα, θα αδρανοποιήσει στρέμματα υψηλής παραγωγικότητας και επιπλέον, θα αλλοιώσει το φυσικό κάλος της περιοχής, σε μια ιδιαίτερη εναλλακτική τουριστική περιοχή?
4. Γνωρίζετε ότι, τα οξειδωμένα οργανικά σωματίδια που αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα από την καύση της βιομάζας, επηρεάζουν, σημαντικά, όχι μόνο το μικροκλίμα και την ανθρώπινη υγεία, αλλά και τα τοπικά οικοσυστήματα?
5. Γνωρίζετε, αν εξετάστηκαν, κατά το στάδιο της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης της μονάδας, ως άνω, τα προαπαιτούμενα του άρθρου 26, του Ν.4496/8-11-2017, τεύχος Α, αρ. φύλλου 170, που ορίζουν ότι, οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης για την σχετική παραγωγή βιομάζας πρέπει να προέρχονται από αγροτικές, κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις, που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων (maximum) από τη μονάδα παραγωγής, καθώς και ότι οι σταθμοί αυτοί θα πρέπει να ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α151), τα οποία οφείλεται να είναι εγκατεστημένα εντός της περιφερειακής ενότητας, μέσα στα όρια της οποίας βρίσκονται οι εν λόγω αγροτικές εκμεταλλεύσεις;
6. Γνωρίζετε ότι, στην ευρύτερη περιοχή (εντός απόστασης 30χλμ από το σημείο ανέγερσης του ως άνω εργοστασίου) υπάρχει Βιομηχανικό Πάρκο, κατάλληλα πολεοδομημένο και οργανωμένο, έτσι ώστε να είναι ικανό να υποδεχτεί κάθε βιομηχανική/βιοτεχνική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης, όπως η αναφερόμενη στην παρούσα, αλλά παρ’ όλα αυτά, δώσατε έγκριση για την εγκατάσταση της ανωτέρω Μονάδας παραγωγής βιομάζας μέσα σε συνοικισμούς?
7. Έχοντας λάβει γνώση περί των ανωτέρω, προτίθεσθε ακόμα να προχωρήσετε με την ως άνω επένδυση ή διατίθεσθε να επανεξετάσετε την χωροθέτησή της σε άλλο σημείο, εντός οριοθετημένων βιομηχανικών πάρκων και μακριά από κατοικημένες περιοχές, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίες σέβονται την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες για εγκατάσταση όμοιων Μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα?
In this article

Join the Conversation