4 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας | Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις

Οι προκηρύξεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας θα προχωρήσει σε πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 άτομα για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης « Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας» (Αναλυτικά εδώ η προκήρυξη)

2 άτομα για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων στην 1η και 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας» (Αναλυτικά εδώ η προκήρυξη)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021.In this article

Join the Conversation