Τοπικό συμβούλιο Γλυκής | Εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός δήμου Σουλίου οι μονάδες παραγωγής ενέργειας με βιομάζα

.

Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Γλυκής-Ποταμιας μετά από συνεδρίασή του, γνωμοδότησε με 3 θετικούς ψήφους να υλοποιούνται οι μονάδες ενέργειας με καύση βιομάζας αλλά εκτός κατοικημένης περιοχής και εκτός εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σουλίου, διότι είναι επιβλαβές τόσο για την υγεία των κατοίκων και των προϊόντων που παράγουν όσο και για τον τουρισμό.In this article

Join the Conversation