Το τετραετές σχέδιο (2022-2025) προγραμματισμού προσλήψεων του δήμου Σουλίου

Πίνακας

Mε απόφαση της, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου. εγκρίνει το παρακάτω τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού των ετών 2022-2025:

In this article

Join the Conversation