Άνοιξε η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική αίτηση απαλλαγής δημοτικού τέλους στο δήμο Σουλίου

H διαδικασία

Από σήμερα 18 Μαρτίου 2021 ο δήμος Σουλίου συμμετέχει στην εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απαλλαγής δημοτικού τέλους.

Η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, δόθηκε στους δήμους με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 και με την αριθμ. 69/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (ΑΔΑ: ΩΙ4ΑΨ1Α-Ξ7Π) . Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Για να υποβάλλεται την αίτησή σας κάντε κλικ εδώ

Διαδικασία υποβολής αίτηση:

In this article

Join the Conversation