Στο “Αντώνης Τρίτσης” οι δράσεις του δήμου Σουλίου για τα 200 χρόνια από την επανάσταση

Τι περιλαμβάνει η πρόταση προϋπολογισμού 280.000€.

Στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” αναμένεται να κατατεθεί η πρόταση του δήμου Σουλίου για τον εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης, φτάνει τα 280.000€.

Οι δράσεις θα στοχεύουν στο να φωτίσουν πτυχές της προεπαναστατικής δράσης των Σουλιωτών, τόσο στην περιοχή του Σουλίου όσο και σε άλλες περιοχές (π.χ. Επτάνησα) αλλά και την ουσιαστική συμβολή τους στην απελευθέρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της paramythia-online.gr, μεταξύ άλλων η πρόταση περιλαμβάνει:

Αφηγήσεις ιστορίας από τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Κίτσο Τζαβέλλα:
Ολογραμματική αφήγηση από τους δύο επιφανείς Σουλιώτες Ανάπτυξη ολογραμμάτων για τους δύο εμβληματικούς Σουλιώτες και
αφήγηση στοιχείων ιστορίας και ιστορικών γεγονότων. Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας αλλά και εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για χρήση σε ειδικά γυαλιά ολογραφικού περιεχομένου με αντίστοιχο σενάριο που θα αναπτυχθεί. Προβολή σε επιλεγμένους χώρους του δήμου. Οι δύο ήρωες θα αφηγούνται και θα παρουσιάζουν ψηφιοποιημένο περιεχόμενο (π.χ. πίνακες, γκραβούρες, ήχο και βίντεο) που θα αφορούν (ενδεικτικά):
• (α) η ζωή στο Σούλι, (β) Η οργάνωση σε φάρες, (γ) τα Πηγάδια της Ζωής στο Σούλι, (δ) η Συνομοσπονδία των Σουλιωτών
• Η προεπαναστατική, πολεμική δράση στο Σούλι.
• Η προεπαναστατική, πολεμική δράση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Επτάνησα, Ιταλία, Δαλματία κ.α.)
• Σουλιώτες και η Επανάσταση του 1821: μάχες, δράση, θυσίες

Δράσεις στο Θέατρο Καρκαμίσι για την Ανάδειξη της Συμβολής του Σουλίου και των Σουλιωτών στην Επανάσταση του 1821
Η δράση αποσκοπεί στην αξιοποίηση του Θεάτρου Καρκαμίσι για την προβολή και ανάδειξη της συμβολής του Σουλίου και των Σουλιωτών στην Επανάσταση του 1821. Για την επίτευξη αυτού προκρίνονται:
• Η συλλογή και τεκμηρίωση υφιστάμενου ψηφιακού περιεχομένου,
• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιπρόσθετου υλικού.
• Ανάπτυξη αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων, καλύπτοντας όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς αποθετηρίασης και διασύνδεσης με τρίτους οργανισμούς.
• Δημιουργία 5 βίντεο ανάδειξης των ακόλουθων ιστορικών γεγονότων / προσώπων: (α) Χορός του Ζαλόγγου, (β) Ανατίναξη της
πυριτιδαποθήκης στο Κούγκι, (γ) οι Γυναίκες του Σουλίου, (δ) Μάρκος Μπότσαρης, (ε) Κίτσος Τζεβέλας.
• Ανάπτυξη πολυγλωσσικού περιεχομένου (τουλάχιστον 3 γλώσσες): μετάφραση του ανωτέρω υλικού τεκμηρίωσης και των βίντεο.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιγνίου γνώσεων.
• Προμήθεια 2 οθονών touchscreen για τοποθέτηση τους στον χώρο.
• Προμήθεια 2 VR και 2 AR Headsets

Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών
Προκρίνεται η χρήση ξενάγησης σε περιβάλλον 360ο με την χρήση μάσκας εικονικής πραγματικότητας και την παράλληλη αφήγηση γεγονότων. Θα περιλαμβάνει προγραμματισμένες περιηγήσεις σε εικονικά περιβάλλοντα που θα αξιοποιούν τρισδιάστατο περιεχόμενο που σχετίζεται με γεγονότα όπως:
• Η ανατίναξη στο Κούγκι.
• Η θυσία του ΖαλόγγουIn this article

Join the Conversation