1400 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής στο κέντρο υγείας Παραμυθιάς | 8.153 συνολικά στη Θεσπρωτία

Η εικόνα στην Ήπειρο

Στο νομό Θεσπρωτίας έχουν γίνει μέχρι τώρα 8.153 εμβόλια και η διαδικασία του εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί για 2.423 κατοίκους. Από αυτούς οι1400 αφορούν το εμβόλιο της AstraZeneca, έχουν πραγματοποιηθεί στο εμβολιαστικό κέντρο του κέντρου υγείας Παραμυθιάς. 

Στα εμβολιαστικά κέντρα του Νομού Ιωαννίνων έχουν γίνει συνολικά 25.812 δόσεις. Ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί και με την δεύτερη δόση για 9.400 κατοίκους της περιοχής.

Στο Νομό Άρτας έχουν γίνει 9.409 δόσεις και ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί για 3.617 πολίτες.

Στο Νομό Πρέβεζας έχουν πραγματοποιηθεί οι λιγότεροι εμβολιασμοί. Έγιναν συνολικά 6.720 δόσεις και ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί για μόλις 1.407 κατοίκους.In this article

Join the Conversation