Εκκρίθηκε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση των μύλων Σουλίου

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 95342 τον προσφέροντα με την επωνυμία “Κ/Ξ ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ” με μέση έκπτωση προσφοράς 46,00%, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 14166/31.12.2020 διακήρυξης, αποφάσισε ομόφωνα η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για το έργο “Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμορφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση «Μύλος Σαμονίδας Σουλίου»In this article

Join the Conversation