1640 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής στο κέντρο υγείας Παραμυθιάς | 9.319 συνολικά στη Θεσπρωτία

Η εικόνα σε ολη την 'Ηπειρο

Στο νομό Θεσπρωτίας έχουν γίνει μέχρι τώρα συνολικά 9.319 εμβόλια και η διαδικασία του εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί για 3.091 κατοίκους. Από αυτούς οι 1640 αφορούν το εμβόλιο της AstraZeneca, έχουν πραγματοποιηθεί στο εμβολιαστικό κέντρο του κέντρου υγείας Παραμυθιάς. 

Στα εμβολιαστικά κέντρα του Νομού Ιωαννίνων έχουν γίνει συνολικά 28.431 δόσεις. Ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί και με την δεύτερη δόση για 10.639 κατοίκους της περιοχής.

Στο Νομό Άρτας έχουν γίνει 10.346 δόσεις και ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί για 4.126 πολίτες.

Στο Νομό Πρέβεζας έχουν πραγματοποιηθεί οι λιγότεροι εμβολιασμοί. Έγιναν συνολικά 7.528 δόσεις και ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί για μόλις 1.630 κατοίκους.
In this article

Join the Conversation