Στο “Αντώνης Τρίτσης” η βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του δήμου Σουλίου

Προϋπολογισμού 3.087.246€

Στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για την προμήθεια και εγκατάστασης αυτόματης βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του δημου Σουλίου, θα προχωρήσει η δημοτική αρχή, ύστερα απο ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την υποβολή πρότασης στην Πρόκλησή ΑΤ03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητα «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάστασης αυτόματης βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δημου Σουλίου», συνολικού προϋπολογισμού 3.087.246,60€ με Φ.Π.Α 24%.In this article

Join the Conversation