Η επιτροπή ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης στο δήμο Σουλίου

Για τον έλεγχο της διαδικασίας εισόδου και αποχώρησης από τους βοσκότοπους

Στην νέα σύσταση επιτροπή ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των δημοτικών βοσκότοπων και γενικότερα για τον έλεγχο της διαδικασίας εισόδου και αποχώρησης από τους βοσκότοπους, για το έτος 2021, προχώρησε ο δήμος Σουλίου ως εξής:

α) Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του
β) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας που βρίσκεται ο δημοτικός βοσκότοπος αναπληρούμενο από σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας ή τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας
γ) Τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο, Σπύρου Θωμά με αναπληρωτή του την δημοτική υπάλληλο, κα. Τσάκου Παρασκευή.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος Σπύρου Θωμάς με αναπληρωτή του την δημοτική υπάλληλο, κα. Τσάκου Παρασκευή.In this article

Join the Conversation