Η επιτροπή κατάρτισης φορολογικών καταλόγων, του δήμου Σουλίου

Ονόματα

Στον ορισμό των μελών για την συμμετοχή στην επιτροπή κατάρτισης φορολογικών καταλόγων για το έτος 2021, προχωρησε ο δήμος Σουλίου, με τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μπέλλο Θεοφάνη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημητρίου Φώτιο.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν για το έτος 2021 στην συγκεκριμένη επιτροπή, είναι οι παρακάτω:
α) Τσάκου Παρασκευή, ΔE Διοικητικών.
β) Σπύρου Θωμάς ΔE Διοικητικών.
Αναπληρωματικά μέλη αυτών τους:
α) κ. Γκουλιούμη Αικατερίνη, ΤΕ Διοικητικών – Λογιστικών.
β) κ. Μπότζιος Κωνσταντίνος.In this article

Join the Conversation