Αλλάζει οριστικά θέση η λαϊκή αγορά της Παραμυθιάς. Από το άλλο Σάββατο μόνιμα στο Γαλατά

Λόγω της έναρξης εργασιών για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πολης αλλα και σαν μέσο αποφυγής της διάδοσης του Covid-19

Στο Γαλατά μετακινείται μόνιμα η λαϊκή αγορά της Παραμυθιάς, απο το Σάββατο 11.04, λογω της έναρξης εργασιών για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πολης αλλα και σαν μέσο αποφυγής της διάδοσης του Covid-19.

H νέα λαϊκή αγορά θα είναι μεγαλύτερη σε θέσεις κατά 45%  ενώ θα οριοθετηθεί και χώρος στάθμευσης 75 οχημάτων.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα έρθουν και με νέα κανονιστική λειτουργίας, η οποία αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες απο την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου Σουλίου και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει προϋποθέσεις για τους εμπόρους που θα την κάνουν χρήση.

Μεταξύ άλλων η νέα κανονιστική θα περιλαμβάνει:

α) η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δε θα επεκτείνεται για κανένα λόγο.
β) η υποχρέωση τήρησης της καθαριότητας από τους πωλητές του χρησιμοποιούμενου από αυτούς χώρο, η οποία συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των αλιευμάτων.
γ) η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
ε) οι Παραγωγοί Πωλητές, θα αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 m, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει. Οι Επαγγελματίες Πωλητές θα αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 m, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
στ) η υποχρέωση για κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά των πωλητών, η υποχρέωση για αποφυγή διενέξεων, τόσο με τους επόπτες της λαϊκής αγοράς, όσο και με τους καταναλωτές και η υπόμνηση στους πωλητές να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά την διενέργεια των ελέγχων.

Καλο μήναIn this article

Join the Conversation