Επιχορήγηση στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με απόφαη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου κατανέται στις Σχολικές Επιτροπές η πίστωση των 24.063,85 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων, σύμφωνα με την αριθ. 6/2022 απόφαση –εισήγηση της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας , ως εξής:

  • 10.063,85 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου» και
  • 14.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»
In this article

Join the Conversation