Με δημοτική επιτροπή, ομάδα πραγματογνώμων & δικαστικές ενέργειες, το μέτωπο κατά των βιομαζών

Η αποφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η σύσταση δημοτική επιτροπής, η σύσταση ομάδα εργασίας με ειδικούς πραγματογνώμονες, η εξοιοδότηση για ενέργειες προς κάθε διοικητική και δικαστική αρχή καθώς και η εγγραφή  ποσού 10.000€  για τις ανάγκες που θα προκύψουν σχετικά με την ανάθεση – διερεύνηση των αδειοδοτήσεων από τους πραγματογνώμονες, ήταν η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τις 2 μονάδες παραγωγής ενέργειας με βιομάζα.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση:

  1. Συστήνει Επιτροπή από τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συν τριών μελών της επιτροπής αγώνα συνεπικουρούμενη από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.
  2. Συστήνει ομάδα με ειδικούς πραγματογνώμονες για τις ανάγκες διερεύνησης τόσο των συγκεκριμένων αδειοδοτήσεων όσο και των μελλοντικών που πρόκειται να λάβουν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, διότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει δημόσια διαβούλευση.
  3. Εξουσιοδοτεί την επιτροπή για κάθε ενέργεια που θα αποφασιστεί στην όλη διαδικασία προς κάθε διοικητική και δικαστική αρχή.
  4. Εγκρίνει την δημιουργία Κ.Α. ποσού 10.000€ στον προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2021 για τις ανάγκες που θα προκύψουν σχετικά με την ανάθεση – διερεύνηση των αδειοδοτήσεων από τους πραγματογνώμονες.

Εν κατακλείδι:

Από το αριθμ. 7/29-03-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, που περιέχει την αριθμ. 16/2021 απόφαση αυτού, περί: Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ-ΒΙΟΕΛΑΙΩΝ) παραθέτουμε το ψήφισμα – απόφαση:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των δημοτών – κατοίκων του Δήμου μας ομόφωνα αποφασίζει και εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των Μονάδων Καύσης Βιομάζας ( βιορευστών – βιοελαίων ) στις θέσεις των Δ.Δ. Προδρομίου και Δ.Δ. Γαρδικίου και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα και πρόσφορο μέτρο ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και πάσης αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να πετύχει την ανάκληση των αποφάσεων με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και να αποτρέψει την έναρξη εργασιών.

Επίσης, λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ομόφωνα εκφράζει την αντίθεσή του στην οποιαδήποτε εγκατάσταση και λειτουργία όμοιων δραστηριοτήτων και έργων σε θέσεις που δεν υποδεικνύονται από τον Δήμο και μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω την υγεία των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες.

Επιπλέον στηρίζει ομόφωνα και έμπρακτα όλες τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, των κατοίκων, Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων και της “Επιτροπής Αγώνα”.

Απο το πρακτικό της συνεδρίασης που προκάλεσαν οι παρατάξεις “Τοπος Αξιών” και “Λαϊκή Συσπείρωση”:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων «ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ», κ. Κάτσιο Νικόλαο, και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ », κ. Ηλία Κουτσή, οι οποίοι και εισηγήθηκαν το θέμα.

Η παράταξη « Τόπος Αξιών», σε συνεργασία με την παράταξη « Λαϊκή Συσπείρωση» Δήμου Σουλίου που προκάλεσαν και τη σημερινή συνεδρίαση, υπέβαλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Εισήγηση για το θέμα: Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ-ΒΙΟΕΛΑΙΩΝ)
Για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 29 Μαρτίου 2021

Εισηγητές του θέματος θα είναι οι επικεφαλής των δύο παρατάξεων που αιτήθηκαν την συζήτηση του θέματος. Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων δύο μηνών κατά τους οποίους έχει εκφραστεί ποικιλοτρόπως η έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία των κατοίκων του Προδρομίου, του Ζερβοχωρίου και της Χόικας αλλά και ευρύτερα του δήμου μας, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία
μονάδων καύσης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνουμε ότι το θέμα πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ανάλογη συνεδρίαση είχαμε προτείνει και πριν έναν μήνα όμως το θέμα δεν συζητήθηκε.
Έτσι μετά και από σχετικό αίτημα που λάβαμε (όλες οι παρατάξεις) από την “Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Δήμου Σουλίου κατά των μονάδων βιορευστών Προδρομίου- Χόικας” επαναφέραμε το αίτημα αρχικά με κατάθεση ξεχωριστών εγγράφων και στη συνέχεια με κοινό, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση του ενός τρίτου των δημοτικών συμβούλων.
Στους δύο λοιπόν αυτούς μήνες έχουν προηγηθεί και συνεχίζονται μαζικές κινητοποιήσεις των κατοίκων των εν λόγω κοινοτήτων, ανακοινώσεις διαμαρτυρίας και συλλογή υπογραφών.
Επίσης, επίσημη θέση έχουν λάβει και οι δημοτικές μας παρατάξεις “Τόπος Αξιών” και “Λαϊκή Συσπείρωση”. Επιπροσθέτως το θέμα έχει απασχολήσει και άλλα τοπικά συμβούλια του Δήμου μας (με πιο πρόσφατη τη σχετική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Παραμυθιάς, υπ. αριθμ 2/2021, απόφαση 4) αλλά και μαζικούς φορείς και οργανώσεις που έχουν εκδώσει σχετικές
ανακοινώσεις (Πολιτικά Κόμματα, Εργατικό Κέντρο, Πολιτιστικοί Σύλλογοι κ.α).
Κοινή συνισταμένη η διαφωνία με την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων και η στήριξη του δίκαιου αγώνα των κατοίκων. Εκτιμούμε ότι πλέον έχουν ενημερωθεί όλες οι δημοτικές παρατάξεις επαρκώς.
Ιδιαίτερα χρήσιμη στην κατεύθυνση αυτή ήταν και η διοργάνωση τηλεδιάσκεψης υπό την αιγίδα της “Επιτροπής Αγώνα Πολιτών” στην οποία, επί του θέματος, τοποθετήθηκαν ειδικοί επιστήμονες (χημικοί, περιβαλλοντολόγοι και νομικοί) και στην οποία συμμετείχε η Δημοτική Αρχή, όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων και πολλοί πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων. Στην τηλεδιάσκεψη έγινε εκτενής αναφορά στους ενδεχόμενους κινδύνους από τη λειτουργία μονάδων καύσης βιομάζας και στις διάφορες δράσεις που έχει αναλάβει η “επιτροπή αγώνα πολιτών”.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι το υπό συζήτηση θέμα δεν είναι ούτε απλό, ούτε στενά τοπικό. Δεν αφορά μόνο τις πληττόμενες κοινότητες αλλά ολόκληρη την περιοχή μας και ολόκληρη την χώρα.
Μάλιστα ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι δεν μιλάμε μόνο για δύο άδειες αλλά για πολύ περισσότερες (2 υλοποιούνται, 6 είναι ενεργές και αρκετές ακόμη προς αδειοδότηση). Αφορά λοιπόν το μέλλον αυτού του τόπου και των κατοίκων του και σχετίζεται άμεσα με την προώθηση μίας άναρχης πολιτικής εγκατάστασης και λειτουργίας ΑΠΕ, όσο ΑΠΕ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με πραγματικούς όρους η παραγωγή ενέργειας με καύση βιομάζας.
Αυτή η άναρχη χωροθέτηση κάθε λογής ΑΠΕ έρχεται να προκαλέσει μια βίαιη αλλαγή χρήσεων γης, να θέσει εν αμφιβόλω την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, να πλήξει γεωργικές, κτηνοτροφικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες. Σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει και άμεσος οικονομικός αντίκτυπος- επιβάρυνση σε όλους μας, μιας που ενώ οι ΑΠΕ (οργανικό τμήμα της περίφημης “πράσινης ανάπτυξης”) καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην “πίτα” της ενεργειακής παραγωγής, το ρεύμα γίνεται όλο και ακριβότερο.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό αλλά και τις επιμέρους απόψεις και θέσεις που έχουν διαμορφώσει Δημοτική Αρχή και δημοτικές παρατάξεις θεωρούμε ότι στην σημερινή συνεδρίαση πρέπει να συζητηθούν όλες τις τελευταίες εξελίξεις (περιθώρια αντίδρασης, ενέργειες δημοτικής αρχής, πολιτικές ευθύνες μη συζήτησης του θέματος) και επίσημα να πάρουν θέση όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι και οι δημοτικές παρατάξεις.
Επίσης πρέπει να συζητηθεί η διαμόρφωση και έγκριση ψηφίσματος στήριξης του αγώνα των κατοίκων που κατά την άποψή μας είναι δίκαιος.
Οι Δημοτικές Παρατάξεις
Τόπος Αξιών
Λαϊκή Συσπείρωση>>

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έλαβαν τον λόγο και εξέφρασαν τις απόψεις τους, όλοι οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση.

Ύστερα ο λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, ο οποίος έκανε εκτενή ενημέρωση σχετικά με το θέμα και τις ενέργειες του Δήμου και ανέφερε:

Με βάση τις από 15/12/2016 ( ΑΔΑ: 692ΓΟΡ1Γ-ΛΦΑ ) & 20/3/2017 ( ΑΔΑ :6ΘΝΧΟΡ1Γ-ΡΕΣ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν την λειτουργία των μονάδων καύσης βιομάζας ( Βιορευστών – βιοελαίων ) , ισχύος 500 ΚW, οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν στην θέση ΤΕΜ 612 του Δ.Δ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου και στη θέση <ΠΟΓΚΑ ΑΡ. ΤΕΜ. 309 Β > της Τ.Κ. Γαρδικίου του Δήμου Σουλίου .

Στις ανωτέρω αποφάσεις γίνεται μνεία ότι με βάση το υπ΄αριθμ. 54910/2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ( Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου – Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ) ζητήθηκε από τον Δήμο Σουλιου να
γνωμοδοτήσει και να εκφέρει άποψη επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θέσεων της εγκατάστασης των ανωτέρω μονάδων με το υποβληθέν παράρτημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ωστόσο από πλευράς του Δήμου και της τότε Δημοτικής Αρχής, δεν υποβλήθηκαν στο στάδιο αυτό έγγραφες παρατηρήσεις , εντάσεις ή διαμαρτυρίες για τις εν λόγω δραστηριότητες ούτε τέθηκε το θέμα προς διαβούλευση.

Πριν την έκδοση απόφασης περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , προβλέπεται σύμφωνα με την υπ΄αρ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ΚΥΑ, η δημοσιοποίηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη διαβούλευση, οι οποίες διαδικασίες δημοσιοποίησης και ενημέρωσης , ενεργούνται και ελέγχονται κατά κύριο λόγο από την ευρύτερη διοικητική μονάδα της Περιφέρειας και όχι του οικείου Δήμου , του οποίου Δήμου εξάλλου η όποια γνωμοδότηση ή άποψη απλώς δύναται να συνεκτιμηθεί από την οικεία Περιφέρεια ( παρ. 6.(β) του άρθρου 4 της με αριθμό 1649/45/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/Β/15-01- 2014).

Με βάση το υπ΄αριθμ. 1460/18/2/2021 έγγραφο μας προς τον Κο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, ζητήσαμε να εξεταστεί η δυνατότητα επανελέγχου των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τις ανωτέρω μονάδες καθώς και την τυχόν αναγκαιότητα επκαιροποίησής τους με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και να χορηγηθούν αντίγραφα της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων των εν λόγω δραστηριοτήτων προκειμένου να λάβει πλήρη γνώση η νυν δημοτική αρχή, διότι το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει στους κατοίκους εύλογες ανησυχίες και προβληματισμούς.

Στη συνέχεια και με βάση το υπ΄αριθμ. 1560/22/2/2021 έγγραφο μας προς τον Κο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας , ζητήσαμε να μας γνωστοποιηθεί αν έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της προέγκρισης και άλλες μελέτες περιβαλλοντικών όρων με όμοιες δραστηριότητες και έργα ( καύσης βιομάζας κ.α ) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σουλίου, εν όψει ότι τέτοιου είδους έργα και δραστηριότητες μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , προκειμένου να αποκτήσει η νυν Δημοτική Αρχή μια σαφής εικόνα και ενημέρωση.

Ακολούθως και με βάση το υπ΄αριθμ. 2308 /09/03/2021 έγγραφο μας προς τον Κο Βασίλειο Μιχελάκη, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, τον Κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και τον Κο Σκρέκα Κωνσταντίνο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας , αναφέραμε τα εξής :

< Επειδή ο κύριος του έργου έχει εγκατασταθεί και ετοιμάζεται να προβεί σε έναρξη εργασιών , γεγονός που έχει δημιουργήσει στους κατοίκους των εν λόγω δημοτικών διαμερισμάτων εντονότατες ανησυχίες και προβληματισμούς, παρακαλούμε να προβείτε σε επανέλεγχο των ανωτέρω εγκρίσεων , όπως ήδη έχουμε ζητήσει και με τα υπ΄αριθμ. 1460/18/2/2021 & 1560/22/2/2021 έγγραφά μας προς τον Κο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας , λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

Τα ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ρυθμίζονται με τον ν. 3325/2005 ( Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις) αλλά και τον νεότερο ν. 3982/2011 .

Ειδικότερα, σχετικά με την εγκατάσταση προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 3325/2005 (του οποίου οι παράγραφοι 1, 2 και 7 εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 40 περ. α΄ του ν. 3982/2011) ότι: «1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθορισθεί χρήση γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα… 2. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δραστηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις
χρήσεις που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: αα) Οι διατάξεις του ν. 1650/1986 όπως ισχύει καθώς και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. ββ) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3. β) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης στις δραστηριότητες του παρόντος νόμου, είναι τα εξής: αα) … ββ) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον…».

Επειδή έχει κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3325/2005 είναι αντίθετη στο άρθρο 24 του Συντάγματος ( ΣΤΕ 3218/2010 ) παρόλο που διατηρήθηκε σε ισχύ ( άρθρο 40 του Ν. 3982/2011 ) με αποτέλεσμα οι άδειες εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί βάσει του Νόμου 3982/2011 να κρίνονται ακυρωτέες από το Συμβούλιο της Επικρατείας .

Επειδή οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στην χωροθέτηση επιχειρήσεων έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τα αρμόδια δικαστήρια , συνεπώς η έκδοσης αδειών ή εγκρίσεων , οι οποίες στηρίζονται σε αυτές, διατρέχουν τον κίνδυνο να ακυρωθούν σε περίπτωση ενδεχόμενη προσβολής τους

Επειδή κατά την έννοια λοιπόν των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3325/2005 και του ν. 3982/2011, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως έχει αντικατασταθεί με τον ν. 4014/2011, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται εν όψει των επιταγών του άρθρου 24 του Συντάγματος, η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές, και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση.

Ειδικότερα, η εγκατάστασ , που από τη φύση της επάγεται οχλήσεις και για τις οικιστικές περιοχές και για το περιβάλλον, είναι επιτρεπτή, εν όψει των ορισμών των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, μόνο σε περιοχές που εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ως περιοχές προοριζόμενες για την ανάπτυξη της οικείας δραστηριότητας. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ανάγονται τόσο στην ανάγκη αναπτύξεως της παραγωγικής αυτής δραστηριότητας, όσο και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την εγκατάσταση της επιχειρηματικής μονάδας να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Επειδή, στις περιπτώσεις, στις οποίες με χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο προβλέπονται περιοχές όπου είναι κατ` αρχήν επιτρεπτή η άσκηση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένης μονάδας στις περιοχές αυτές, εφόσον δεν έχουν καθορισθεί βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες ή ανάλογες περιοχές ή ζώνες αναγνωριζόμενες κατά
τρόπο συγκεκριμένο ως προοριζόμενες για τον ανωτέρω σκοπό με διοικητική πράξη κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων, απαιτείται η αξιολόγηση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσης εγκαταστάσεως της μονάδας κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υπό τους όρους του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος» .

Επειδή η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού , η έλλειψη θεσμοθετημένων χρήσεων γης , ή έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, οδηγεί επιχειρήσεις εντός των οικισμών και σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες , ενισχύοντας εν προκειμένου την εύλογη ανησυχία των κατοίκων αλλά και την πρόθεση τους να προσφύγουν ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Επειδή θα πρέπει για όλους τους προαναφερόμενους λόγους να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα επανελέγχου των ανωτέρω αποφάσεων , με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες των περιβαλλοντικών όρων και πριν προβεί ο φορέας του έργου στην έναρξη εργασιών και τούτο διότι τόσο η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος άλλα όσο και η εξασφάλιση της βιώσιμης
ανάπτυξης αποτελούν υποχρέωση της πολιτείας και όπου οι γνώμες των Δήμων, για τέτοιου είδους έργα και δραστηριότητες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών που εγκαθίστανται, καθώς μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντικές ζημιές , θα πρέπει να είναι ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ και όχι απλά να δύναται να συνεκτιμηθούν . >>

Κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση τις οποίες εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι , προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 2 του Ν.2503/1997 , η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματιστικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των
αποφάσεων σε ειδικό δικτυακό τόπο ( Στη δικτυακή διεύθυνση diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) και Στο δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr, όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 ) Περαιτέρω κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται το ένδικο βοήθημα  αίτηση ακυρώσεως ) ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα ημερών.

Επειδή οι αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τις επίμαχες μονάδες στις Τ.Κ. Προδρομίου και Γαρδίκιου εκδόθηκαν τα έτη 2016 &2017 και αναρτήθηκαν στην διαύγεια στις 16/12/2016 και 23/03/2017 αντίστοιχα, καθίστανται σαφές, ότι οι προθεσμίες ακύρωσης των εν λόγω αποφάσεων με την
προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος καθώς και του ενδίκου βοηθήματος ( αίτηση ακυρώσεως ) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ,έχουν παρέλθει για τον Δήμο Σουλίου, υφίστανται όμως η δυνατότητα για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας να προβεί σε επανέλεγχο των ανωτέρω
αποφάσεων με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και να επανεξετάσει την νομιμότητά τους, αίτημα νόμιμο και εύλογο και συμβατό με τις πρόνοιες της Οδηγίας 85/3376 , σύμφωνα με την οποία «τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι πριν χορηγηθεί άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται σε υποχρέωση αδειοδότησης και εκτίμησης των επιπτώσεων τους» και αναμένεται η απάντηση στο ως άνω και με αριθμό πρωτοκόλλου 2308 /09/03/2021 έγγραφο μας με αποδέκτες τον Κο Βασίλειο Μιχελάκη, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, τον Κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και τον Κο Σκρέκα Κωνσταντίνο, Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας .

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και με βάση το υπ. αριθμ. 27012/12/3/2021 έγγραφό της και αφού έλαβε υπόψη τα υπ΄αριθμ. 1460/18/2/2021 και 1560/22/2/2021 αιτήματα του Δήμου Σουλίου καθώς την υπ΄αριθμ. 2/3/2021 αίτηση εκπροσώπου της Τ.Κ. Προδρομίου αναφέρει το ιστορικό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων καύσης βιομάζας ( βιορευστών – βιοελαίων στην Τ.Κ. Προδρομίου και Χοίκας ( όπως αυτό αναφέρεται και στις ως άνω αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας ) και καταλήγει στις ακόλουθες επισημάνσεις :

 Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/1997(ΦΕΚ 107/Α), κατά της ΑΕΠΟ ,επιτρέπεται, προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΚΑ με αποκλειστική ημερομηνία 30 ημερών. Μπορεί επίσης και να γίνει χρήση των μέσων ένδικής προστασίας του κοινού ,όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/2007 (ΦΕΚ 286/Β).
 Με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων εγκρίθηκαν όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή των όρων περιορισμών και κατευθύνσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το έργο και βαρύνει το φορέα της. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν.1650/1986,όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους
3010/2002,4014/2011 και 4042/2012 και ίσχυε.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 ( Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορρευστών ) του Ν. 4496/2017 ( ΦΕΚ170 Α/ 8/11/2017 ) ορίζονται τα εξής :
Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α 200):
α) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορρευστά, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι «οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων».
β) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α 33), η εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος έως και
500 kW, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι: αα) οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων και ββ) οι σταθμοί ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α 151) και είναι εγκατεστημένοι εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές
εκμεταλλεύσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3874/2010.

Η τήρηση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β εξετάζεται κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθμών. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν και για αιτήματα έκδοσης ή τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν υποβληθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
«Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α` δεν απαιτείται να συντρέχουν για μονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ.»
Από το ανωτέρω άρθρο καθίσταται σαφές ότι για τις μονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4496/2017 , ήτοι την 8/11/2017 είχαν ήδη άδεια λειτουργίας , δεν ισχύει ο περιορισμός των τριάντα χιλιομέτρων για τις απαιτούμενες ποσότητες των πρώτων υλών .
Επίσης με την ψήφιση του νόμου 4685/2020 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 92/07-05-2020 ) επήλθαν μεγάλες αλλαγές αναφορικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τις αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και την έγκριση επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Ειδικότερα :
Άρθρο 1 παρ. 1: Η αύξηση της διάρκειας ισχύος των ΑΕΠΟ ( Αδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ) από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) χρόνια .
Η αύξηση αυτή όμως δεν παρίσταται συμβατή με τις ταχύτατες περιβαλλοντικές, αλλά και τεχνολογικές μεταβολές συνθηκών και δεδομένων που επιτελούνται σήμερα. Μάλιστα, αξιοποιείται και η εξάχρονη παράταση του ν. 4014/2011 για όσες δραστηριότητες διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και είναι οι πιο επιβαρυντικές στο περιβάλλον. Αυτό γίνεται, ήπαρ’ όλο που η λογική του αρ. 2 παρ. 8 ν. 4014/2011 έχει αποδοκιμαστεί από το ΣτΕ (ΣτΕ 2944/2016, 1616/2019 κλπ.) ακριβώς γιατί η ευρωπαϊκή και η διεθνής τάση είναι η χρονική διάρκεια των ΑΕΠΟ να γίνεται μικρότερη και όχι μεγαλύτερη, ώστε να μπορεί να υπάρχει έγκαιρη προσαρμογή στα νέα δεδομένα και να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερος έλεγχος.. . Άρθρο 2 παρ. 1: Ο χρόνος ελέγχου πληρότητας των φακέλων της ΜΠΕ μειώνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Αυτό οδηγεί σε μία συντετμημένη προθεσμία για έλεγχο ουσίας των μελετών. Η Οδηγία 2011/92 δεν αναφέρει συγκεκριμένους χρόνους διεκπεραίωσης αλλά «εύλογα χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια, επαρκούς διάρκειας».
Άρθρο 2 παρ. 2: Στο εδάφιο προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία δεν προχωρήσει είτε σε απόρριψη του φακέλου ΜΠΕ λόγω ελλείψεων αυτού είτε σε θετική γνωμοδότηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, ο φάκελος θεωρείται πλήρης. Άρθρο 8: Η δημόσια διαβούλευση, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, θα διεξάγεται πλέον
μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώο Ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 8 ( Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο) ορίζεται ότι :

Στο άρθρο 18 του ν. 4014/2011 (Α` 209) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου
(ΗΠΜ). Η δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, θα διεξάγεται μέσω του ΗΠΜ.
Από τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι ΑΕΠΟ και ΠΠΔ που αφορούν σε κατασκευές κεραιών, οι αιτήσεις ή/και δηλώσεις των οποίων διεκπεραιώνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΗΛΥΑ), μέχρι τη διασύνδεση του τελευταίου με το ΗΠΜ.»
Συμπερασματικά, ενώ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το νέο Χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ είναι σαφές ότι ένα μεγάλο τμήμα των έργων , αν όχι το σύνολό τους, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο χωροταξικό πλαίσιο όταν ήδη με τον ως άνω πρόσφατο Νόμο , δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο ήδη κατά την πρώτη
φάση της αδειοδότησης των ΑΠΕ χωρίς όμως να έχει αξιολογηθεί περιβαλλοντικά η δυνατότητα εγκατάστασης στην θέση αυτή.
Ήδη σχετικά με το θέμα ττης εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων καύσης βιομάζας (βιορευστών – Βιοελαίων ) σας έχω ενημερώσει για τις μέχρι τώρα γενόμενες ενέργειες από πλευράς δημοτικής αρχής και σας έχω αποστείλει τα παρακάτω έγγραφα:

 αντίγραφα των υπ΄αριθμ. 1460/18/2/2021 & 1560/22/2/2021 εγγράφων μας προς τον Κο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
 αντίγραφο του υπ΄αριθμ. 27012/12/3/2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, , το οποίο περιήλθε στον Δήμο Σουλίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3032/26/3/2021 ,
 αντίγραφο του υπ άριθμ. 2308 /09/03/2021 έγγραφο μας προς τον Κο Βασίλειο Μιχελάκη, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, τον Κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και τον Κο Σκρέκα Κωνσταντίνο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
 αντίγραφο του υπ΄αριθμ. 2977/24/3/2021 έγγραφό μας προς τον Κο Αλέξανδρο Καχριμάνη , Περιφερειάρχη Ηπείρου

Ακολούθησε και δεύτερος κύκλος συζητήσεων και τοποθετήσεων και το δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των δημοτών –κατοίκων του Δήμου μας

Ομόφωνα αποφασίζει και εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των Μονάδων Καύσης Βιομάζας ( βιορευστών – βιοελαίων ) στις θέσεις των Δ.Δ. Προδρομίου και Δ.Δ. Γαρδικίου και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα και πρόσφορο μέτρο ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και πάσης αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να πετύχει
την ανάκληση των αποφάσεων με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και να αποτρέψει την έναρξη εργασιών.
Επίσης, λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ομόφωνα εκφράζει την αντίθεσή του στην οποιαδήποτε εγκατάσταση και λειτουργία όμοιων δραστηριοτήτων και έργων σε θέσεις που δεν υποδεικνύονται από τον Δήμο και μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω την υγεία των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και
οικοτουριστικές δραστηριότητες.
Στηρίζει ομόφωνα και έμπρακτα όλες τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, των κατοίκων, Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων και της επιτροπής αγώνα .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, όλες τις απόψεις και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.-Συστήνει Επιτροπή από τον Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συν τριών μελών της επιτροπής αγώνα συνεπικουρούμενη από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων .
2-.Συστήνει ομάδα με ειδικούς πραγματογνώμονες για τις ανάγκες διερεύνησης τόσο των συγκεκριμένων αδειοδοτήσεων όσο και των μελλοντικών που πρόκειται να λάβουν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, διότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει δημόσια διαβούλευση.
3.-Εξουσιοδοτεί την επιτροπή για κάθε ενέργεια που θα αποφασιστεί στην όλη διαδικασία προς κάθε διοικητική και δικαστική αρχή.
4.- Εγκρίνει την δημιουργία Κ.Α. ποσού 10.000€ στον προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2021 για τις ανάγκες που θα προκύψουν σχετικά με την ανάθεση – διερεύνηση των αδειοδοτήσεων από τους πραγματογνώμονες.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!