Την μεταφορά του 1ου νεκροταφείου ζητα η Λαϊκή Συσπείρωση

Ανακοίνωση

Εδώ και χρόνια (πάνω από 15) έχουν παρθεί αποφάσεις και έχει βρεθεί ο χώρος (περιοχή Θάσο) για μεταφορά του νεκροταφείου της Παραμυθιάς όμως το θέμα εκκρεμεί. Καμία δημοτική αρχή από τότε μέχρι σήμερα δεν δίνει επαρκείς εξηγήσεις για την μη υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι:

1. το νεκροταφείο να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο κοντεύοντας να φτάσει στην είσοδο του ΕΠΑΛ,

2. να υποβαθμίζεται συνεχώς η γύρω περιοχή και

3. να μην προχωρά η πολυπόθητη ανάπλαση και ανάδειξη του ναού της Παναγίας και του χώρου του νεκροταφείου.

Να σημειώσουμε επίσης ότι το νεκροταφείο αυτό δεν πληροί καμία από τις προδιαγραφές εδάφους που απαιτείται για τέτοιες χρήσεις (λόγω του λισβώδους εδάφους) και είναι εντελώς αναχρονιστικό και αναξιοπρεπές για την περιοχή μας λόγω ειδικά της πυκνότητας των μνημάτων αλλά και της θέση του. Το γεγονός ότι το υπέδαφος της περιοχής έχει πολλά ρέοντα ύδατα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και μολύνει συνεχώς τον υδροφόρο ορίζοντα.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε περαιτέρω επέκταση του νεκροταφείου, να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη μεταφορά στον επιλεγμένο δημοτικό χώρο και να δρομολογηθούν οι ενέργειες για την αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου.
In this article

Join the Conversation