Την επανεξέταση των αδειοδοτήσεων των μονάδων ενέργειας με καύση βιομάζας ζήτησε η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου

Οι αποφάσεις της σημερινής συνεδρίασης

Την επανεξέταση των αδειοδοτήσεων για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας στο δήμο Σουλίου από το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας, ζήτησε η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου σε σημερινή συνεδρίαση, ύστερα από σχετική εισήγηση της προέδρου της επιτροπής αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλας Μπράίμη.

«Αυτές οι μονάδες είναι μονάδες καύσης με πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν στην περιοχή. Και αναρωτιόμαστε γιατί να λαμβάνει μια περιοχή τους ρύπους, όταν δεν έχει την πρώτη ύλη;» τόνισε μεταξύ άλλων η Στ. Μπραίμη, για να συμπληρώσει, ότι «υπάρχει χρόνος και τρόπος να διορθωθούν, όποιες αστοχίες συνέβησαν κατά το παρελθόν, τόσο για τις πραγματοποιούμενες, όσο και για τις μελλοντικές επενδύσεις».

Στη ιδια συνεδρίαση, η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδότησε θετικά επί των φακέλων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων:

• «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Καμίνια της Τ.Κ. Πηγαδουλίων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».
• « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΡΟΓΓΟΖΙΑ» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Δ. Αρταίων».
• «Φωτοβολταϊκό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW «Καρίτσα 1» στη θέση «Κόντρες-Μελίσσια» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών & Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου».
• «Λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας, στη Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».

Γνωμοδότησε αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».In this article

Join the Conversation