Μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ.κ. Τίτου για το Πάσχα

Η λαμπρή ημέρα της αναστάσεως του Χριστού, μας δίνει την ευκαιρία να προσγειώσουμε λίγο τον εαυτό μας από την παράλογη έπαρσή του

Η συγγνώμη είναι το μεγάλο δώρο του ουρανού, που ο αναστημένος Χριστός εχάρισε στον κόσμο με την Αναστασή του.

Και πρώτα έδωσε στους αποστόλους, και μέσω αυτών στην Εκκλησία, την εξουσία να χορηγή την συγγνώμη και την συγχώρηση των αμαρτιών, που απαλλάσει τον άνθρωπο από το βάρος της ενοχής του και τόν απελευθερώνει από την οδύνη που του δημιουργούν τα δεσμά της αμαρτίας. Η συγγνώμη του Χριστού, δηλαδή τόν συμφιλιώνει με τον Θεό και του δίνει το δικαίωμα της επανόδου κοντά του και της συμμετοχής του στην ζωή και την δόξα του Θεού.

Αυτή η συγγνώμη του αναστάντος Χριστού μας υποχρεώνει να είμαστε συμπαθείς απέναντι στους άλλους και να αντιμετωπίζουμε τα σφάλματα και τις αδυναμίες τους με κατανόηση και συμπόνοια, χορηγόντας πρόθυμα σ‘ αυτούς τήν συγγνώμη, όπως πρόθυμα και χωρίς δισταγμό μας την παρέχει ο Σωτήρας μας Χριστός.

Από αυτή την πρόθυμη συγγνώμη εξαρτάται κατά κανόνα ή ειρηνική μας συμβίωση στο περιβάλλον μας, το οικογενειακό και το κοινωνικό, η σχέση των συζύγων μεταξύ τους, και η σχέση τους πρός τά παιδιά. Πόσα οικογενειακά δράματα συμβαίνουν εξ αιτίας της σκληρής και εγωίστικής μας διαθέσεως, που μας κάνουν δυστυχισμένους, γιατί πολύ συχνά οδηγούν στην διάλυση της οικογενειακής εστίας και στόν απορφανισμό και τον ψυχικό τραυματισμό αθώων παιδικών υπάρξεων! Πόσες διενέξεις και διχόνοιες δεν συμβαίνουν για τον ίδιο λόγο στόν κοινωνικό μας στίβο και στην εργασία μας, όπου τις περισσότερες φορές αφήνουμε να μάς κυριεύουν τα πάθη και να αντιμετωπίζουμε τους άλλους, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους, ακόμη και τους αδελφούς μας, σάν έχθρούς, προσπαθώντας να τους εξαπατήσουμε ή να υποσκάψουμε την θέση τους και να σπιλώσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους! Ό άνθρωπος όμως που ξέρει πρόθυμα να συγχωρή, μιμούμενος τον Χριστό, αυτός συμβάλλει κατά τον καλύτερο τρόπο στην ειρηνική και χαρούμενη ζωή των ανθρώπων γύρω του.

Αλλά και στον ευρύτερο κύκλο, στις σχέσεις ανάμεσα στους λαούς της γης, η συγγνώμη του ουρανού και η αλληλοκατανόηση έχει την πρώτη θέση. Η δυσκολία στην συνεννόηση ανάμεσα στους λαούς βρίσκεται στο ότι ο ένας αντιμετωπίζει τον άλλον με καχυποψία και προτιμά να χρησιμοποιώ την πονηριά και την ανειλικρίνεια, γιά νά ξεγελάση τούς άλλους. Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις, πού ή ανάμνηση παλιών παθών και διαφορών κρατά ανοιχτές πληγές και δημιουργεί εστίες πολέμων και αναστατώσεων σε όλο το πρόσωπο της γης. Είναι κρίμα για τον άνθρωπο με τα πλούσια χαρίσματά του και την συμαντική πρόοδό του, να μην μπορώ να βρή τρόπο συνεννοήσεως και λύσεως τών παγκοσμίων προβλημάτων, αλλά αντίθετα με τις σκέψεις του και τις ενέργειές του να προετοιμάζη κάθε μέρα και περισσότερο την δυστυχία του και την τελική καταστροφή του.

Ο Γι‘ αυτό η σημερινή λαμπρή ημέρα της αναστάσεως του Χριστού, μας δίνει την ευκαιρία να προσγειώσουμε λίγο τον ευατό μας από την παράλογη έπαρσή του, να καταλάβουμε ότι και οι άλλοι είναι άνθρωποι με ελαττώματα σαν κι‘ εμάς, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουμε με αγάπη και συμπάθεια, συγχωρώντας πρόθυμα τα σφάλματά τους. Νά συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι λαοί μπορούμε να συνεννοηθούμε και να ζήσουμε ειρηνικά. Έτσι θα μπορέσουμε όλοι να αισθανθούμε αυτή την Θεϊκή χαρά της συγγνώμης, και δίνοντας τα χέρια όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι λαοί, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας “άς φωνάξουμε “αδελφοί άλλήλους περιπτυξώμεθα, συγχωρήσωμεν πάντας τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ“.

Χρόνια πολλά μέ ειρήνη και χαρά ευλογημένα από τον η αναστημένο Χριστό μας.

+ Ο Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας Τίτος.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!