Δημήτρης Σακαρέλης | Η επιστολή παραίτησης από αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου

.

Υποβάλω την παραίτηση μου από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η παραίτηση μου έρχεται ως φυσική συνέχεια και συνέπεια της κατατεθείσας δήλωσης παραίτησης του Προέδρου, κ. Σταύρου Παργανά, από την συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2021.

Οι προβληματικές και προσβλητικές καταστάσεις, από συμπεριφορές εκτός του θεσμικού πλαισίου, όπως η επίδικη των αντεγκλήσεων μελών μετά ύβρεων εν ώρα συνεδρίασης, δοκιμάζουν την αντοχή και την ευαισθησία μας και ο μόνος δρόμος που απομένει είναι η ανάληψη της ευθύνης και πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην επανατοποθέτηση όλων.

Σε αυτό το πνεύμα, πιστεύω ότι η ανανέωση προσώπων θα λειτουργήσει προωθητικά και υπέρ της αναβάθμισης του θεσμού.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Αντιπρόεδρος δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο του προεδρείου και του Π. Συμβουλίου.

Το νέο προεδρείο καλείται να λειτουργήσει με καλύτερους όρους και περισσότερη δημοκρατία. Περαιτέρω, η επικοινωνία με τις περιφερειακές παρατάξεις θα βελτιώσει τη θεματολογία και την ημερήσια διάταξη.

Επίσης, αποτελεί ζητούμενο η εμπλοκή περισσοτέρων μελών στη συζήτηση των θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων, σε μια προσπάθεια πραγματικής διαβούλευσης κι όχι επίκλησης της εκλογικής δύναμης των παρατάξεων.

Η Ήπειρος μας χρειάζεται όλες και όλους, οτιδήποτε άλλο αποτελεί οπισθοχώρηση και οπισθοδρόμηση. Σας είμαι ευγνώμων για την εκλογή και την συνεργασία μας.

Δημήτριος Σακαρέλης
Περιφερειακός Σύμβουλος – Κοινό των ΗπειρωτώνIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!