Πως διαμορφώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Σουλίου

Πίνακες

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 55/100/05-02-2021 απόφασης Δημάρχου σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 10/05/2021 έως και Παρασκευή 14/05/2021 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το συνημμένο πλάνο εργασίας εκάστοτε οργανικής μονάδας του Δήμου και συγκεκριμένα:

In this article

Join the Conversation