Μεχρι 28.05 οι αιτήσεις για απαλλαγή δημοτικών τελών

Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό

Σύμφωνα με ενημερωση απο το δήμο Σουλίου, η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απαλλαγής δημοτικού τέλους, θα είναι ενεργή μέχρι την Παρασκευή  28 Μαΐου 2021.

Η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊο, δόθηκε στους δήμους με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 και με την αριθμ. 69/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου (ΑΔΑ: ΩΙ4ΑΨ1Α-Ξ7Π).

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

In this article

Join the Conversation