Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων σε Καρυώτι και Χρυσαυγή

Πίνακας

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή των παρακάτω αγροτεμαχίων του Δήμου Σουλίου και θα διεξαχθεί την 1η Ιούνη 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 12.00 έως 13.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, που έχει οριστεί με την αριθ. 13/2021 απόφαση του Δ.Σ. και καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας.

Τα εκμισθούμενα αγροτεμάχια βρίσκονται στη Δ.Ε Παραμυθιάς. Η θέση, η έκταση και η πρώτη προσφορά:

Στα παραπάνω αγροτεμάχια επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική ,κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή της οικίας σύμβασης και θα λήγει στις 31-12-2027.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00 –14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!