Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία οδό από την Δευτέρα και για τις επόμενες 36 μέρες

Για εργασίες κοπής χόρτων

Ένα μήνα και κάτι παραπάνω χρειάζεται η Εγνατία Οδός προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες κοπής χόρτων στο τμήμα που διέρχεται από τα όρια των νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Από τις 24 Μαΐου και μέχρι τις 30 Ιουνίου λοιπόν θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τμήματα από κόμβο Ηγουμενίτσας μέχρι κόμβο Τύριας, από κόμβο Τύριας μέχρι κόμβο Ιωαννίνων, από κόμβο Ιωαννίνων μέχρι κόμβο Περιστερίου και από κόμβο Περιστερίου μέχρι κόμβο Παναγιάς.

Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας :

Θα  τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!