Στο “Αν. Τρίτσης” ο φάκελος για τις υδρεύσεις Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Καρυωτίου, Γκρίκας και Ψάκκας

Η αποφαση της οικονομική επιτροπής

Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Σουλίου στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», ενέκρινε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Η υποβολή πρότασης περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

  • Υποέργο1: «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής – Νεοχωρίου – Καρυωτίου, Δήμου Σουλίου».
  • Yποέργο 2: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών ερευνών «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων
  • Κρυσταλλοπηγής – Νεοχωρίου – Καρυωτίου, Δήμου Σουλίου».
  • Υποέργο3: «Ενίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Γκρίκας – Ψάκκας, Δήμου Σουλίου».
  • Yποέργο 4: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών ερευνών «Ενίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Γκρίκας – Ψάκκας Δήμου Σουλίου».
  • Υποέργο 5: Υπηρεσίες Συμβούλου «Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

In this article

Join the Conversation