Σεμινάριο για τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε τουρισμό και εστίαση από το επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Την Τετάρτη 02 Ιουνίου

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει, ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων Τουρισμού και μαζικής εστίασης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την τουριστική περίοδο του έτους 2021.

Η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30 έως και 20:00 με θέμα:
«COVID 19 – Καλές πρακτικές στην Μαζική Εστίαση»

«Ειδικά Πρωτόκολλα Υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Α.Π. 1881-ΦΕΚ 2084/Β/2020 & Α.Π. 6632-ΦΕΚ 1632/Β/2021)

Επισημαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει δυναμική ελεγκτική δραστηριότητα για την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στις επιχειρήσεις, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ενημέρωση κι εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών προς αποφυγή ποινών και προστίμων.

Η ανωτέρω ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών του και η πρόσβαση σε αυτή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Webex στον σύνδεσμο:

¨ Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή και θα επιτρέπει την σύνδεση των ενδιαφερομένων από τις 17:40 προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα σύνδεσης.
¨ Οι επιχειρήσεις Τακτικά Μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, που ενδιαφέρονται να λάβουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, καλούνται να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεση συμμετοχής τους, δηλώνοντας παράλληλα: α) το ΑΦΜ της επιχείρησης και β) το όνομα του εκπροσώπου τους στον οποίο θα εκδοθεί η Βεβαίωση, έως και την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 στο email: [email protected]

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!