Η προδημοσίευση για την εγκατάσταση νέων γεωργών στην Ήπειρο

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της περιφέρειας

Eκδόθηκε η Προδημοσίευση (Τελικό κείμενο) για την 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων γεωργών” του ΠΑΑ 201 -2021 .

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση το ΟΣΔΕ που υποβάλλεται το 2021

Κατεβάστε την προδημοσίευσηIn this article

Join the Conversation