Εγκρίθηκε η μελέτη για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τους σταθμούς φόρτισης στο δήμο Σουλίου

Mε απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου

Mε αποφαση της οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η αριθ. 37/2021 μελέτη με τίτλο: «Ηλεκτροκίνηση στο δήμο Σουλιου» προϋπολογισμού 790.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %) καθώς και την αντίστοιχη έκθεση σκοπιμότητας, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

Η παρούσα Μελέτη αφορά το Υποέργο 1 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών φορτιστής και ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχειριστής»

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, ο Δήμος Σουλίου αιτείται να προμηθευτεί τα κάτωθι Ηλεκτροκίνητα Οχήματα και τον λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό:

  • 5 (πέντε) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα, (ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Όχημα Οδοκαθαρισμού – Σάρωθρο, ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Όχημα Αποκομιδής Απορριμμάτων, ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Mini Van, ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Όχημα Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων και ένα (1) Ηλεκτροκίνητο Επιβατικό Όχημα)
  • 5 (πέντε) Σταθμούς Φόρτισης Τύπου AC, και
  • Λογισμικό Διαχείρισης Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) και Δημοτικών Σταθμών Φόρτισης.
In this article

Join the Conversation