Σε δημοπρασία στις 7 Ιουλίου η επέκταση και μετατροπή του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου σε ΧΥΤΥ

6,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Σε δημοπράτηση βγήκε η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Επέκταση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β΄ φάση)”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 6,2 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,5 εκατ. ευρώ) και η διάρκειά του ανέρχεται στους 18 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει πάρει το πράσινο φως για ένταξη στο ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλίου ενώ στις 13 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Καρβουναρίου, με την κατασκευή της Β΄ φάσης του, την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ. και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Επίσης, αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι και η εξάμηνη (6 μήνες) δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Σ..

Η λεκάνη της Β’ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. έχει έκταση 21,8 στρέμματα περίπου και προβλέπεται να έχει χωρητικότητα 389.414 m3, που θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 22 έτη.

Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

  • χωματουργικές εργασίες,
  • εργασίες στεγανοποίησης,
  • εργασίες οδοποιίας,
  • εργασίες διευθέτησης ομβρίων,
  • εργασίες διαχείρισης στραγγισμάτων,
  • λοιπά έργα υποδομής,
  • έργα Η/Μ,
  • έργα διαχείρισης βιοαερίου Χ.Υ.Τ.Υ.,
  • έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου Χ.Υ.Τ.Υ.,
  • έργα φύτευσης – άρδευσης
In this article

Join the Conversation